Erinevad tõud. Erinev toit.

Puhtatõulistele koertele sobiv toit.

Meie Royal Caninis usume, et iga koer on ainulaadne. Uurime pidevalt koerte tõuspetsiifilisi omadusi ja ühendame meie ekspertide teadustöö ning toidu-uuringute tulemused, et luua just teie koerale sobiv toit. 

Breed Health Nutrition® sisaldab kvaliteetset valku ja ainulaadseid toitaineid ning on iga konkreetse koeratõu näo ja lõua ehituse ning hammustamisviisiga sobiva kuju, suuruse ja tekstuuriga.

Breed health nutrition range pack shot

Jack Russell adult sitting in black and white on a white background

A lifetime of health

Get advice and information on how to provide the best care for your dog at every stage of life.

Learn more