Havana adult black and white

הוואנה

חתולים מגזע הוואנה הם חתולים נהדרים למשפחה. הודות לטבעם הנבון, החברותי והסקרני, חתולים אלה אוהבים לערב את עצמם בכל פעילות המתרחשת בבית.

הכל אודות הוואנה

ההוואנה הוא גזע סקרן, שובב, ואוהב להיות בקרבת אנשים. הם דורשים תשומת לב רבה ומחזירים אותה עם חיבה רבה. החתול החקרני והנבון הזה מסתגל לרוב המצבים.

ידידות ואינטראקציה אנושית הכרחיות לגזע הזה. הם מסתדרים היטב עם ילדים, כלבים וחתולים אחרים. חתולים מגזע הוואנה סקרנים ואוהבים להיות חלק מכל פעילות במשק הבית.

מקור: עובדות ומאפיינים עיקריים שמקורם בקונגרס העולמי לחתולים (WCC)

פרטים ספציפיים על הגזע

מדינה
ארצות הברית
פרווה
פרווה קצרה
קטגוריית גודל
בינונים
תוחלת חיים ממוצעת
12–15 שנים

חברותי / שקט / נבון / ידידותי

עובדות חשובות

  • זקוק לטיפוח מתון
  • מתאים ביותר לחיים ביתיים
  • דורש הרבה תשומת לב

Other breeds that might interest you.