Japanese bobtail adult black and white

בובטייל יפני

חתולי בובטייל יפני מלאים באנרגיה, תמיד שובבים, אוהבים, חביבים ושמחים, ובעלי אופי ידידותי וחברותי מאוד.

אודות חתולי בובטייל יפני

חתולים מגזע בובטייל יפנים נבונים מאוד ומתעניינים בכל מה שקורה בבית. הם מסתדרים היטב עם חתולים, כלבים וילדים, וזקוקים לחברת בני אדם.

החתולים האלה בעלי אופי חזק, והם מתקשרים עם בעליהם בקול מלודי. חתולי בובטייל יפנים מסוגלים ללמוד מהר, ולכן אפשר ללמד אותם תרגילים חדשים בקלות, והם משתלבים במהירות במצבים חדשים.

מקור: עובדות ומאפיינים עיקריים שמקורם בקונגרס העולמי לחתולים (WCC)

פרטים ספציפיים על הגזע

מדינה
יפן
פרווה
פרווה באורך בינוני
קטגוריית גודל
בינונים
תוחלת חיים ממוצעת
15–18 שנים

נבון / שובב / אנרגטי / אוהב / ידידותי / נמרץ / פטפטן

עובדות חשובות

  • זקוק לטיפוח מתון
  • מתאים ביותר לחיים ביתיים
  • מסתדרים היטב עם בני אדם

Other breeds that might interest you.