Peterbald adult black and white

פטרבולד

חתולי פטרבולד הם מאוד נבונים, נמרצים ושובבים. החתולים הללו נשארים שובבים ונמרצים לכל אורך חייהם.

הכל אודות הפטרבולד

חתולי פטרבולד קשורים מאוד לבני אדם ואוהבים להיות בחיקם. לחתולים אלה שלושה סוגי פרווה: קצר לגמרי, שערות עדינות "כמו אפרסק", או פרווה ארוכה יותר בעלת מגע של קטיפה קצרה ויוקרתית. הם מסתדרים היטב עם חתולים אחרים, כלבים וילדים, שכן יש להם נטייה להיות שובבים.

הפטרבולד יבחרו לעתים קרובות באחד מבני המשפחה כמועדף עליהם ויהיו מסורים לו מאוד.

מקור: עובדות ומאפיינים עיקריים שמקורם בקונגרס העולמי לחתולים (WCC)

פרטים ספציפיים על הגזע

מדינה
רוסיה
פרווה
פרווה קצרה
קטגוריית גודל
בינונים
תוחלת חיים ממוצעת
12–15 שנים

נבון / נמרץ / שובב

עובדות חשובות

  • מתאים ביותר לחיים ביתיים
  • זקוק לטיפוח מתון
  • סבלניים עם ילדים ובעלי חיים אחרים

Other breeds that might interest you.