Seychellois adult black and white

סיישלוא

חתולי סיישלוא הם חברותיים מאוד. אל תאמצו חתולי סיישלוא אם לא תוכלו להעניק להם את תשומת הלב הנדרשת.

אודות הסיישלוא

סיישלוא הם מאוד נבונים, נמרצים ומבדרים; הם גם נאמנים ואוהבים. החתולים הללו נשארים שובבים ופעילים לכל אורך חייהם. חתולי סיישלוא לא אוהבים שמתעלמים מהם, ודורשים תמיד להיות במרכז תשומת הלב.

חתולי סיישלוא נהנים לבלות זמן עם אנשים ויש להם צורך רב בחברה אנושית. לעתים קרובות הם יוצרים קשר חזק עם אדם אחד.

מקור: עובדות ומאפיינים עיקריים שמקורם בקונגרס העולמי לחתולים (WCC)

פרטים ספציפיים על הגזע

מדינה
בריטניה
פרווה
פרווה קצרה
קטגוריית גודל
בינונים

נבון / נמרץ / פטפטן / חברותי / ידידותי

עובדות חשובות

  • זקוק לטיפוח מתון
  • מתאים לחיים בפנים ובחוץ
  • דורש הרבה תשומת לב

Other breeds that might interest you.