Turkish van adult black and white

ואן טורקי

חתולי הוואן הטורקי אוהבים לשחק במים והם גזע החתולים היחיד הידוע ברצונו החופשי לשחות.

אודות גזע הוואן הטורקי

למרות שחתולי הוואן הטורקי הם נאמנים, אוהבים ומעניקים אהבה, הם נבונים ופעילים מאוד. הם זקוקים לשפע של פעילות גופנית כדוגמת שיטוטים בחצר או משחק בצעצועים אינטראקטיביים לחתולים.

חתולי ואן טורקי לא מומלצים למשפחות עם ילדים צעירים מאחר שהם שריריים ועומדים לעתים קרובות על רגליהם האחוריות כאשר מאתגרים אותם ומנסים לשחק אתם בגסות.

מקור: עובדות ומאפיינים עיקריים שמקורם בקונגרס העולמי לחתולים (WCC)

פרטים ספציפיים על הגזע

מדינה
טורקיה
פרווה
פרווה באורך בינוני
קטגוריית גודל
בינונים

נאמנים / אוהב / מעניק אהבה / פעיל / נבון / פטפטן

עובדות חשובות

  • זקוק לטיפוח מתון
  • ייתכן שלא יסתדר עם ילדים
  • מתאים לחיים בפנים ובחוץ

ההיסטוריה של גזע הוואן הטורקי