Australian Silky Terrier adult black and white

אודות כלבים מגזע טרייר סילקי אוסטרלי

כלבי טרייר סילקי אוסטרליים הם קומפקטים, נמוכים למדי, אך גדולים מספיק כדי לתפוס ולהשמיד מכרסמים בבית.

אודות כלבים מגזע טרייר סילקי אוסטרלי

מוצאם של כלבי טרייר סילקי אוסטרלי הוא בסידני, אוסטרליה, והם בני משפחה של כלבי היורקשייר טרייר. פרוותם היא נאה, חלקה ומבריקה, ומכאן נובע שמם.

למרות גודלם ומראם המעודן, כלבים אלה מציגים את כל מאפייני גזע הטרייר, ומתאפיינים בערנות, פעלתנות, ובריאות טובה. כלבים אלה הם קטנים ושמחים, בעלי אופי חברותי וסתגלני, ובזכות כך יכולים להיות חברים נהדרים לבעליהם.

מקור: העובדות והתכונות המרכזיות נלקחו מהפדרציה הבינלאומית לכלבנות (FCI)

פרטים ספציפיים על הגזע

מדינה
אוסטרליה
קבוצה
קבוצת FCI מספר 3, קבוצת כלבי הטוי של AKC
קטגוריית גודל
קטנים מאוד
תוחלת חיים ממוצעת
12–15 שנים

נמרץ / דרוך / ידידותי / בטוחים בעצמם / נלהב / עדין / נבון

עובדות חשובות

  • דורשים טיפוח רב
  • הם כלבים מצוינים למשפחה
  • מתאימים לבתים קטנים

Other breeds that might interest you.