Basset Artesien Normand black and white

כלבי באסט נורמני-ארטסי

כלבי באסט נורמני-ארטסי הם כלבי ציד עקשנים וקולניים, עם אף מאוד עדין שלא מושכים את הרצועה חזק מדי בעקבות מטרתם.

הכל אודות גזע באסט נורמני-ארטסי

כלבי באסט נורמני-ארטסי הם כלבים המשמשים ציידים לציד חיות קטנות והיכולים לעבוד לבד או בקבוצה. רגליהם הקצרות מאפשרות להם לחדור לצמחייה צפופה מאוד, שהיא מחוץ לתחום עבור כלבים גדולים, כדי לגרש החוצה את בעלי החיים הניצודים. הם אוהבים לצוד ארנבים, אבל ארנבות ואיילים נמצאים הם גם במסגרת היכולות שלהם. הם עוקבים ומגרשים בביטחון רב, לא במהירות, אבל בשיטתיות וברעש. הם עליזים מאוד ומעניקים אהבה באופן טבעי.

כאשר הוא קיבל את המנהיגות של מועדון הגזע בשנת 1927, ליאון ורייה הביע רצון לחזק את האופי הנורמני של הגזע, בניגוד לכלב ציד ארטואה. ספר התקנים שפורסם שלוש שנים לאחר מכן קבע, לפיכך, כי "באסט נורמני-ארטסי צריך להיות רק צעד אחד מהגזע הנורמני, בלי שמץ של ארטואה".

מקור: העובדות והתכונות המרכזיות נלקחו מהפדרציה הבינלאומית לכלבנות (FCI)

פרטים ספציפיים על הגזע

מדינה
צרפת
קבוצה
קבוצה 6 של FCI
קטגוריית גודל
בינונים
תוחלת חיים ממוצעת
12–15 שנים

אוהב / בטוחים בעצמם / עדין / נאמנים / שקט / חברותי

עובדות חשובות

  • דורש טיפוח מינימלי
  • סבלניים עם ילדים ובעלי חיים אחרים
  • יש להתחיל מוקדם עם האילוף