Bohemian Wire-Haired Pointing Griffon adult black and white

פוסק צ'כי

כלבי פוסק צ'כי הם פוינטרים בעלי שימושים רבים – נהדרים במים או ביבשה – המסוגלים להפעיל כוח פראי כדי לבצע את המשימה שלהם.

הכל אודות הפוסק הצ'כי

כלבי פוסק צ'כי הם בני גזע אציל של כלבים בינוניים גסי שיער, עם מראה כללי של סיבולת וכוח. פוינטרים אלה, בעלי השימושים הרבים, ירשו את התכונות הדרושות כדי לעבוד בשטח, במים וביער. קל לאלף אותם והם מאוד מסורים לבעליהם.

מלחמת העולם הראשונה והשלכותיה היו אחראיות לכך שגזע הפוסק הצ'כי כמעט גווע בשנות ה-20 של המאה ה-20. התחדשות הגזע יושמה והאגודה הוקמה על ידי כמה מן הכלבים הטיפוסיים המקוריים, שמהם התפתח הסוג המודרני של פוסק צ'כי על ידי רבייה מתוכננת.

מקור: העובדות והתכונות המרכזיות נלקחו מהפדרציה הבינלאומית לכלבנות (FCI)

פרטים ספציפיים על הגזע

מדינה
הרפובליקה הצ'כית
קבוצה
קבוצת FCI מספר 7
קטגוריית גודל
גדול
תוחלת חיים ממוצעת
12–15 שנים

אוהב / אסרטיבי / דרוך / עצמאי / עדין / נבון / נאמנים / צייתן / שליו / עליז

עובדות חשובות

  • לא צריכים הרבה אילוף
  • סבלניים עם ילדים ובעלי חיים אחרים
  • זקוק לטיפוח מתון

Other breeds that might interest you.