Bolognese adult black and white

בולוני

כלבים רציניים אלה רגועים, שלוים וקשורים מאוד לחבריהם האנושיים.

הכל אודות הבולוני

אלה כלבים מקסימים מאוד, בעלי הבעה רצינית, הידועים באינטליגנציה שלהם, חוכמתם ואופיים הרגוע. האישיות המשעשעת שלהם ואופיהם הסקרן הופכים אותם לכלבים משפחתיים אהובים.

בין שהוא מכורבל בבית או מסתובב בחוץ, הבולוני הוא כלב מסור שאוהב מאוד להיות בקרבת משפחתו.

מקור: העובדות והתכונות המרכזיות נלקחו מהפדרציה הבינלאומית לכלבנות (FCI)

פרטים ספציפיים על הגזע

מדינה
איטליה
קבוצה
קבוצה 9 של הפדרציה הבינלאומית לכלבנות, שירותי הרישום של קרן AKC
קטגוריית גודל
קטנים מאוד
תוחלת חיים ממוצעת
12–14 שנים

נאמנים / רגוע

עובדות חשובות

  • דורשים טיפוח רב
  • הם כלבים מצוינים למשפחה
  • גן לא חיוני

Other breeds that might interest you.