Border Terrier adult in black and white

בורדר טרייר

אין ספר שכל הבורדרס הם טרייר. שום דבר לא מפחיד את הכלבים הקטנים והגאים האלה.

אודות בורדר טרייר

בנויים היטב, מאוזנים ומלאי אנרגיה, הבורדר טרייר הם חסרי פחד. לגזע זה יש את כל התכונות ההתנהגותיות של כלבים עובדים.

לפני שהגזע הוכר על ידי מועדון The Kennel Club, בורדר טרייר נאלצו לעתים קרובות להאכיל את עצמם, ורק אלה שהיו ציידים טבעיים מצאו מספיק מזון. זה מסביר, במידה רבה, את אופי הגזע.

מקור: העובדות והתכונות המרכזיות נלקחו מהפדרציה הבינלאומית לכלבנות (FCI)

פרטים ספציפיים על הגזע

מדינה
בריטניה
קבוצה
קבוצת FCI מספר 3
קטגוריית גודל
קטן
תוחלת חיים ממוצעת
12–15 שנים

נמרץ / שובב

עובדות חשובות

  • זקוק לטיפוח מתון
  • גן לא חיוני
  • לא צריכים הרבה אילוף