Canaan black and white

כלבים כנענים

כלבים כנענים הם הגזע הישראלי היחיד המוכר על-ידי פדרציות הכלבים הגדולות.

אודות כלבים כנענים

כלבים כנענים הם דרוכים, מהירי תגובה, וחשדנים מול זרים, הם מאוד מתגוננים, אבל לא תוקפניים מטבעם. הם מאוד מסורים לבעליהם.

כלבים כנענים קשורים מבחינה מורפולוגית והיסטורית לכלבים מנודים או קדומים, כמו הדינגו באוסטרליה ובדרום מזרח אסיה.

מקור: העובדות והתכונות המרכזיות נלקחו מהפדרציה הבינלאומית לכלבנות (FCI)

פרטים ספציפיים על הגזע

מדינה
ישראל
קבוצה
קבוצה 5 של FCI, AKC קבוצת רעייה בעדר
קטגוריית גודל
בינונים
תוחלת חיים ממוצעת
12–15 שנים

דרוך / עדין / עצמאי / נבון / נאמנים / צייתן / שקט / שליו / חברותי

עובדות חשובות

  • זקוק לטיפוח מתון
  • נהנה מאילוף
  • זקוקים לפעילות גופנית רבה

Other breeds that might interest you.