Coton de Tulear black and white

קוטון דה טוליאר

כלבים מגזע קוטון דה טוליאר הם שלווים וחברותיים מאוד, ומסתגלים מצוין לכל אורח חיים.

אודות כלבים מגזע קוטון דה טוליאר

אחד המאפיינים העיקריים של כלבים מגזע זה הוא הפרווה שלהם, שאפילו נתנה לנם את שמם. פרוותם היא רכה וגמישה ודמוית כותנה. העיניים של כלבים אלה כהות ועגולות, ומשקפות אופי נמרץ ונבון.

אחד המאפיינים העיקריים של כלבים מגזע זה הוא אופיים החברותי והשמח. הכלבים הקטנים והמקסימים האלה מתחברים בקלות עם בעליהם ומסתדרים היטב עם כלבים אחרים.

מקור: העובדות והתכונות המרכזיות נלקחו מהפדרציה הבינלאומית לכלבנות (FCI)

פרטים ספציפיים על הגזע

מדינה
מדגסקר
קבוצה
קבוצה 9 של הפדרציה הבינלאומית לכלבנות, הקבוצה הלא תחרותית של AKC
קטגוריית גודל
קטן
תוחלת חיים ממוצעת
14–16 שנים

נמרץ / נבון / ידידותי / חברותי / סתגלן

עובדות חשובות

  • דורשים טיפוח רב
  • הם כלבים מצוינים למשפחה
  • גן לא חיוני

Other breeds that might interest you.