French White and Black Hound adult black and white

כלב ציד צרפתי שחור ולבן

בצרפת כ-2,000 כלבים מגזע זה, ובין 300 ל-400 גורים נולדים מדי שנה.

הכל אודות כלב הציד הצרפתי בשחור ולבן

גזע כלבים זה מוערך בשל החריצות והאמינות שלהם, ובשל הובלת עדרים בולטים ופרופורציונליים, יש להם אף יפה וקול טוב.

אלה כלבים ידידותיים אשר יוצרים קשרים הדוקים עם בני האדם ומסוגלים לחיות בשלווה במלונה. הדריכות הטבעית שלהם זיכתה אותם במוניטין של כלבי שמירה מעולים.

מקור: העובדות והתכונות המרכזיות נלקחו מהפדרציה הבינלאומית לכלבנות (FCI)

פרטים ספציפיים על הגזע

מדינה
צרפת
קבוצה
קבוצה 6 של FCI
קטגוריית גודל
גדול
תוחלת חיים ממוצעת
12–15 שנים

ידידותי / עדין / שליו

עובדות חשובות

  • דורש טיפוח מינימלי
  • זקוקים לפעילות גופנית רבה
  • כלבי שמירה מעולים