French white and orange hound adult black and white

כלבי ציד כתומים-לבנים צרפתים

כיום, גזע כלב הציד הכתום והלבן הצרפתי הוא הנדיר ביותר מבין כלבי הציד הצרפתים.

אודות כלבים מגזע כלב ציד כתום ולבן צרפתי

כמו כל הכלבים שנוצרו כדי לצוד בלהקה, קל לחיות עם כלבי הציד כתומים ולבנים צרפתים, אם כי הם ירגישו צורך להתעקש על תשומת לב ביחס לכלבים אחרים.

הם כלבי ציד צרפתים בעלי מראה חסון. יש הסוברים שהם קשורים לגזע גאלי נדיר אחר, כלבי בילי, אשר כנראה נעשה בהם שימוש למטרות רבייה.

מקור: העובדות והתכונות המרכזיות נלקחו מהפדרציה הבינלאומית לכלבנות (FCI)

פרטים ספציפיים על הגזע

מדינה
צרפת
קבוצה
קבוצה 6 של FCI
קטגוריית גודל
גדול
תוחלת חיים ממוצעת
10–13 שנים

עצמאי / נמרץ

עובדות חשובות

  • דורש טיפוח מינימלי
  • עדינים עם ילדים
  • אוהבים לצוד

Other breeds that might interest you.