Japanese Chin adult black and white

צ'ין יפני

כלבי צ'ין יפני הם חלק מגזע דרוך, עדין ומקסים והם בני לוויה מעולים. אישיותם החקרנית והנבונה באה לידי ביטוי בהבעתם.

הכל אודות צ'ין יפני

כלבי צ'ין יפני עשו לעצמם שם של כלבים אוהבים וחינניים. כלבים אלה מעניקי אהבה כלפי בעליהם, ואהבתם הגדולה ביותר היא להיות לצידם.

למרות גודלם הקטן, לכלבים האלה יש אישיות גדולה וקולנית ואנרגיה רבה. האינטליגנציה שלהם, בשילוב הסתגלותם ואהבתם למשפחותיהם האנושיות, הפכו אותם לבני לוויה פופולריים ברחבי העולם.

מקור: העובדות והתכונות המרכזיות נלקחו מהפדרציה הבינלאומית לכלבנות (FCI)

פרטים ספציפיים על הגזע

מדינה
יפן
קבוצה
קבוצה 9 של הפדרציה הבינלאומית לכלבנות, קבוצת כלבי הטוי של AKC
קטגוריית גודל
קטנים מאוד
תוחלת חיים ממוצעת
10–12 שנים

נבון / אוהב / מאופק

עובדות חשובות

  • דורשים טיפוח רב
  • גן לא חיוני
  • זקוק להרבה אינטראקציה אנושית

Other breeds that might interest you.