Karst Shepherd Dog adult black and white

כלב רועה קארסטי

למרות קומתם המרשימה, כלבי הרועה הקארסטי נעים בהרמוניה, גמישות ותיאום טוב. ריצה קלה, קצב ההליכה המועדף עליהם, מציגה אותם לראווה באלגנטיות המרבית שלהם.

הכל אודות הרועה הקארסטי

כלבי הרועה הקארסטי הם רועים מעולים ושומרים טובים. כיום, על אף שמשתמשים בהם לשמירה והגנה, יותר מכל הם כלבי משפחה, אם כי הם ממשיכים להיוולד ככלבי רועים. כלבים בינוניים אלה הרמוניים וחסונים, עם שרירים מפותחים ומבנה חזק.

כלבי הרועה הקארסטי, המפורסמים באופיים טוב המזג, באומץ ובגבורה שלהם, הם מסורים מאוד ונמרצים באופן מתון. ככלבי שמירה הם ישרים ביותר. הם חשדנים כלפי זרים, אך עם זאת הם כלבי לוויה נעימים וצייתנים, אשר שומרים על חוש חזק לאינדיבידואליות.

מקור: העובדות והתכונות המרכזיות נלקחו מהפדרציה הבינלאומית לכלבנות (FCI)

פרטים ספציפיים על הגזע

מדינה
סלובניה
קבוצה
קבוצה 2 של הפדרציה הבינלאומית לכלבנות
קטגוריית גודל
בינונים
תוחלת חיים ממוצעת
11–12 שנים

בטוחים בעצמם / עצמאי / שליו / צייתן

עובדות חשובות

  • הם כלבי שמירה מעולים
  • דורש טיפוח מינימלי
  • הם כלבים מצוינים למשפחה

Other breeds that might interest you.