Lhasa Apso adult in black and white

להאסה אפסו

כלבי להאסה אפסו נקראים על שם עיר הבירה העתיקה של טיבט – להאסה – וסוס טיבטי הידוע ברעמתו השופעת.

הכל אודות להאסה אפסו

אמנם הם קטנים, אך כלבי להאסה אפסו כלבים אסרטיביים והם לא אוהבים שנותנים להם פקודות. בזכות האופי הדרוך שלהם, כל פולש ידע מייד שהם נמצאים בסביבה.

כלבי להאסה אפסו כלבי טרייר לכל דבר מלבד השם, במיוחד מבחינת אופיים החקרני, החברותי ומלא ביטחון עצמי. המילה טרייר לא מופיעה בשמם כדי למנוע בלבול עם טרייר טיבטי.

מקור: העובדות והתכונות המרכזיות נלקחו מהפדרציה הבינלאומית לכלבנות (FCI)

פרטים ספציפיים על הגזע

מדינה
סין
קבוצה
קבוצה 9 של הפדרציה הבינלאומית לכלבנות, הקבוצה הלא תחרותית של AKC
קטגוריית גודל
קטן
תוחלת חיים ממוצעת
12–15 שנים

ידידותי / אסרטיבי / דרוך / שליו / מאופק

עובדות חשובות

  • דורשים טיפוח רב
  • גן לא חיוני
  • כלבי שמירה מעולים