Norwegian Elkhound adult black and white

אלקהאונד נורווגי

האלקהאונד הנורווגי גודל כדי לעקוב אחר האייל הקורא – שנקרא elk בבריטניה, וכך הוא קיבל את שמו.

הכל אודות אלקהאונד נורווגי

כלבי אלקהאונד נורווגי שופעים אומץ וקור רוח הדרושים כדי לרדוף אחר בעלי חיים חזקים אלה. כלבי האלקהאונד הנורווגי הנועזים, השומרים והמבורכים בחוש מצוין לשעשועים, הם כלבי משפחה מסורים.

גזע זה הוא אחד העתיקים ביותר באירופה, ומאמינים כי הוא הפליג עם הוויקינגים ואפילו מופיע באמנות הנורדית.

מקור: העובדות והתכונות המרכזיות נלקחו מהפדרציה הבינלאומית לכלבנות (FCI)

פרטים ספציפיים על הגזע

מדינה
נורווגיה
קבוצה
קבוצה 5 של FCI, קבוצת כלבי הציד של AKC
קטגוריית גודל
בינונים
תוחלת חיים ממוצעת
12–15 שנים

בטוחים בעצמם / נמרץ

עובדות חשובות

  • הם כלבי שמירה מעולים
  • דורשים טיפוח רב
  • זקוקים למרחב בחצר

Other breeds that might interest you.