Portuguese Sheepdog adult black and white

כלבי רועים פורטוגזים

כלבי רועים פורטוגזים דומים מאוד לכלבי רועים פירנאים, עובדה שמרמזת על כך שהם למעשה תת מחלקה של גזע זה, שהורבעו עם בריארד כדי לשפרם.

אודות כלב רועים פורטוגזי

גזע בינוני זה נבון במיוחד ונמרץ מאוד. אלה כלבים מסורים מאוד לבעליהם ויפעלו בעקשנות להגנה על בעלי חיים או רכוש שהם מקבלים. ככאלה, כלבי רועים פורטוגזים עשויים שלא לתת אמון בזרים.

הם מזכירים קופים בגישתם ובהופעתם, עובדה שזיכתה אותם בכינוי "כלב קופים" בארצם. הם פופולריים בזכות האופן בו הם שומרים על בעלי חיים בשדות ומחזירים את החיות שמשוטטות הרחק מדי.

מקור: העובדות והתכונות המרכזיות נלקחו מהפדרציה הבינלאומית לכלבנות (FCI)

פרטים ספציפיים על הגזע

מדינה
פורטוגל
קבוצה
קבוצה 1 של FCI, שירותי הרישום של קרן AKC
קטגוריית גודל
בינונים
תוחלת חיים ממוצעת
12–15 שנים

נבון / נמרץ / אוהב / חרוץ / דרוך

עובדות חשובות

  • כלבי ספורט נהדרים
  • דורשים טיפוח רב
  • הם כלבי שמירה מעולים

Other breeds that might interest you.