Russian Toy adult black and white

טוי רוסי

כלבי טוי רוסי הם פעילים ועליזים מאוד, ועתידם נראה מבטיח מאוד לאור הפופולריות המתגברת של כלבים קטנים.

אודות כלבי טוי רוסי

למעט כלבי בורזוי, גזעי הכלבים הרוסים הם בדרך כלל כלבי עבודה גדולים, כך שלכלבי טוי רוסים יש את כל התכונות הנדרשות מכלב לוויה.

יש הבדל ניכר בין זכרים ונקבות מבחינת התנהגות, אבל לא מבחינת המראה. למרות זאת, שניהם כלבי משפחה אוהבים, והם ישתלבו בכל מה שמתרחש בבית.

מקור: העובדות והתכונות המרכזיות נלקחו מהפדרציה הבינלאומית לכלבנות (FCI)

פרטים ספציפיים על הגזע

מדינה
רוסיה
קבוצה
קבוצה 9 של הפדרציה הבינלאומית לכלבנות, סוגי גזעים שונים של AKC (מועדון הכלביה האמריקאי)
קטגוריית גודל
קטנים מאוד
תוחלת חיים ממוצעת
10–12 שנים

ידידותי / נאמנים / שקט

עובדות חשובות

  • זקוק לטיפוח מתון
  • זקוק למעט פעילות גופנית
  • זקוק להרבה אילוף

Other breeds that might interest you.