black and white Spanish Mastiff adult

מסטיף ספרדי

למסטיף הספרדי נביחה נמוכה ועמוקה שניתן לשמוע ממרחק ניכר.

הכל אודות מסטיף ספרדי

המסטיף הספרדי קשור בקשר הדוק לחילופי העונות כאשר מעבירים בעלי חיים, במיוחד כבשים, ממרעה למרעה. הם משמש להגנה מפני זאבים וטורפים אחרים מאז ימי הביניים. כיום הם משמשים גם לשמירה על רכוש ולהגנה על בני אדם. בעלי חיים אלה הם נבונים מאוד אך אינם נאים במיוחד, ושני הדברים באים לידי ביטוי במבטם.

הם חסונים, אוהבים, רגועים ואצילים, ואינם נרתעים מבעלי חיים המהווים איום או מאנשים שאינם מוכרים להם, במיוחד כאשר הם חשים חובה לשמור ולהגן.

מקור: העובדות והתכונות המרכזיות נלקחו מהפדרציה הבינלאומית לכלבנות (FCI)

פרטים ספציפיים על הגזע

מדינה
ספרד
קבוצה
קבוצה 2 של הפדרציה הבינלאומית לכלבנות, שירותי הרישום של קרן AKC
קטגוריית גודל
גדול מאוד
תוחלת חיים ממוצעת
10–11 שנים

נבון / אוהב / ידידותי / נחוש / שומר / בטוחים בעצמם

עובדות חשובות

  • זקוק לטיפוח מתון
  • הם כלבי שמירה מעולים
  • זקוקים להרבה מקום

Other breeds that might interest you.