Cat & Dog First Academy

ทุกอย่างเริ่มต้นจากแมวและสุนัข

เราเชื่อว่าแมวและสุนัขช่วยทำให้โลกใบนี้น่าอยู่มากขึ้น เราจึงอยากสร้างโลกที่ดีกว่าให้แก่พวกเขา

Cat & Dog 1st Academy จึงถูกตั้งขึ้นโดย โรยัล คานิน ภายใต้แรงบันดาลนี้ เพื่อเป็นแหล่งรวมความรู้เรื่องโภชนาการ ธรรมชาติของแมวและสุนัข โดยหวังว่าจะช่วยเพิ่มความเข้าใจในการดูแลสัตว์เลี้ยง เพื่อให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุขที่สุดในทุกๆวัน