Thai adult black and white

ไทย

แมวพันธุ์ไทยซุกซนและขี้เล่นมาก แต่พวกเขาก็ยังเรียบร้อยกว่าพันธุ์วิเชียรมาศ

เกี่ยวกับสายพันธุ์ไทย

แมวสายพันธุ์ไทยนั้นเข้ากับคนง่ายมาก และชอบอยู่ใกล้ชิดกับคน เพราะมีนิสัยสงบนิ่งและเข้ากับคนง่าย จึงทำให้แมวพันธุ์นี้สามารถปรับตัวและใช้ชีวิตร่วมกับแมว สุนัขและสัตว์อื่นๆ ในบ้านได้อย่างง่ายดาย

แมวพันธุ์ไทยชอบที่จะอยู่ใกล้ชิดคลอเคลียกับเจ้าของเป็นอย่างมาก จะคอยติดตามสมาชิกครอบครัวไปรอบๆ บ้าน และชอบที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่พวกเขาสามารถทำได้

ที่มา: ข้อเท็จจริงและลักษณะสำคัญจาก World Cat Congress (WCC)

ข้อมูลจำเพาะสายพันธุ์

ประเทศ
ประเทศไทย
ขน
ขนสั้น
หมวดหมู่ขนาด
พันธุ์กลาง

ขี้อ้อน / ชอบคุย / เข้ากับคนง่าย / ขี้เล่น / ไม่ชอบอยู่นิ่ง

ข้อเท็จจริง

  • ต้องการการเอาใจใส่อย่างมาก
  • เหมาะสำหรับเลี้ยงภายในบ้านที่สุด
  • ต้องการการแปรงขนเล็กน้อย

ประวัติของสายพันธุ์ไทย

Other breeds that might interest you.