ตารางการฉีดวัคซีนของแมว

20/9/2561
การฉีดกระตุ้นสำหรับวัคซีนหลักต่างๆ จะได้รับในช่วงอายุ 12 ถึง 16 สัปดาห์ หลังจากการฉีดวัคซีนเข็มที่สองหนึ่งปี ลูกแมวของคุณจะต้องฉีดกระตุ้นหนึ่งเข็ม และต้องฉีดเป็นประจำทุกปีหลังจากนั้น
Kitten lying on a veterinary table being given a vaccination

ลูกแมวจะได้รับการฉีดกระตุ้นครั้งแรกตอนอายุเท่าไร

การฉีดกระตุ้นสำหรับวัคซีนหลักต่างๆ จะได้รับในช่วงอายุ 12 ถึง 16 สัปดาห์

การฉีดกระตุ้นครั้งแรกนั้นกระตุ้นวัคซีนต่อไปนี้

  • โรคหวัดแมว - ทั้งไวรัสเริมในแมว (fHV) และไวรัสคาลิไซในแมว (FCV)
  • ไวรัสโรคไข้หัดในแมว (FPV)
  • ไวรัสมะเร็งเม็ดเลือดขาวในแมว (FeLV)

ลูกแมวสามารถออกไปข้างนอกหลังจากฉีดกระตุ้นครั้งแรกได้หรือไม่

ลูกแมวจะได้รับการพิจารณาให้รับการฉีดวัคซีนได้ก็ต่อเมื่อลูกแมวเคยได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้วอย่างน้อยสองครั้งเท่านั้น รวมไปถึงการฉีดกระตุ้นครั้งแรกในช่วงอายุ 12 - 16 สัปดาห์ด้วย หลังจากจุดนี้ ลูกแมวจะได้รับการปกป้องจากโรคต่างๆ ที่วัคซีนครอบคลุม

ในทางทฤษฎี ลูกแมวไม่ควรได้รับอนุญาตให้ออกไปข้างนอกจนกว่าจะได้รับการฉีดครั้งที่สอง อย่างไรก็ตาม ถ้ามองในเชิงพฤติกรรม การปล่อยให้ลูกแมวในวัยนี้ได้ออกไปเผชิญสถานการณ์ต่างๆ ก็เป็นสิ่งสำคัญมาก เพื่อจะได้มั่นใจว่าลูกแมวจะเติบโตเป็นแมวโตเต็มวัยที่เข้าสังคมง่าย

ดังนั้น คุณสามารถปล่อยให้ลูกแมวที่ยังไม่ได้ฉีดครั้งที่สองไปเล่นข้างนอกได้ แต่ต้องเป็นสถานที่ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อที่ต่ำ เช่น สวนของคุณเอง

หากคุณวางแผนที่จะเลี้ยงลูกแมวให้อยู่แต่ในบ้าน คุณไม่จำเป็นต้องกังวลถึงเรื่องนี้แต่อย่างใด

ลูกแมวจะได้รับการฉีดวัคซีนอื่นๆ ในเวลานี้หรือไม่

เวลานี้เป็นเวลาที่เหมาะสมในการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าครั้งแรกในกรณีที่สัตวแพทย์มีความเห็นว่าจำเป็นต้องฉีด การฉีดวัคซีนอื่นๆ นั้นจะขึ้นอยู่กับรูปแบบการดำรงชีวิตของลูกแมวคุณ และคุณมีแผนที่จะเดินทางไปต่างประเทศพร้อมลูกแมวหรือไม่

ลูกแมวจะได้รับการฉีดกระตุ้นอะไรอีกบ้าง

หลังจากการฉีดวัคซีนเข็มที่สองหนึ่งปี ลูกแมวของคุณจะต้องฉีดกระตุ้นหนึ่งเข็ม และต้องฉีดเป็นประจำทุกปีหลังจากนั้น หากลูกแมวของคุณได้รับการฉีดวัคซีนที่ไม่ใช่วัคซีนหลักในช่วงแรกๆ ของขีวิต ลูกแมวจำเป็นต้องได้รับการฉีดกระตุ้นตามกำหนดเพื่อกระตุ้นวัคซีนตัวเดิม

สัตวแพทย์จะแนะนำและจัดตารางการฉีดวัคซีนที่เหมาะสมกับความต้องการของแมวคุณโดยเฉพาะ

แมวจะต้องได้รับการฉีดกระตุ้นแบบเดิมทุกปีหรือไม่

ไม่จำเป็น ภูมิคุ้มกันโรคและไวรัสต่างๆ จะอยู่ได้นานในระยะเวลาที่ไม่เท่ากัน ซึ่งหมายความว่าแมวของคุณจะไม่ได้รับการฉีดกระตุ้นแบบเดิมทุกปี

โดยจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่อไปนี้

  • ประเภทของวัคซีนที่ใช้
  • อายุของแมว
  • ความเสี่ยงของโรคระบาดในท้องถิ่น
  • การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายปัจจุบัน

สัตวแพทย์จะรู้ว่าแมวจำเป็นต้องได้รับการกระตุ้นวัคซีนอะไรบ้าง และจะเป็นผู้อธิบายให้คุณทราบว่าโรคไหนบ้างที่แมวจะได้รับการทำวัคซีนป้องกันในการนัดหมายแต่ละครั้ง

สัตวแพทย์จะแจ้งให้ทราบเมื่อถึงกำหนดฉีดวัคซีนหรือไม่

สัตวแพทย์จะทำการแจ้งเตือนคุณเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่ลืมนัดฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิให้ลูกแมวของคุณ ขอแนะนำให้คุณจดบันทึกวันนัดด้วยตัวเองด้วยเช่นกัน ไม่ควรรอการแจ้งเตือนจากสัตวแพทย์เพียงอย่างเดียว

หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนหรือการทำวัคซีนครั้งแรกของลูกแมว โปรดติดต่อสัตวแพทย์ของคุณ

Back to Top

โภชนาการตามความต้องการเฉพาะที่เหมาะสำหรับลูกแมวของคุณ

สูตรอาหารที่ช่วยสร้างเกราะป้องกันตามธรรมชาติให้กับลูกแมว การเจริญเติบโตที่แข็งแรง และช่วยพัฒนาระบบทางเดินอาหาร

ผลิตภัณฑ์สำหรับลูกแมว
Content Block With Text And Image 1