โรคหัดในแมว

20/9/2561
ไวรัสไข้หัดแมว (FPV) หรือที่เรียกว่าโรคพาร์โวไวรัสแมวสามารถติดเชื้อได้ง่ายและอาจเป็นโรคร้ายแรงถึงชีวิตในลูกแมวและแมวโตเต็มวัย
Kitten being held by a vet in a clinic

โรคไข้หัดแมวคืออะไร

ไวรัสไข้หัดแมว (FPV) หรือที่เรียกว่าโรคพาร์โวไวรัสแมวสามารถติดเชื้อได้ง่ายและอาจเป็นโรคร้ายแรงถึงชีวิตที่ทำร้ายลูกแมวและแมวโตเต็มวัย

โรคไข้หัดแมวมีอาการอย่างไร

ลูกแมวหรือแมวที่ติดเชื้อไข้หัดแมวจะแสดงอาการต่างๆ หลายรูปแบบ อาการที่ต้องเฝ้าระวัง:

  • มีไข้
  • ซึม
  • อาเจียน
  • อาการท้องเสีย (มักมีเลือดปน)
  • ภาวะขาดน้ำ

นอกจากนี้ยังอาจส่งผลให้เสียชีวิตทันทีได้อีกด้วย แมวที่รอดชีวิตมาได้ช่วง 2-3 วันแรกจะมีภูมิคุ้มกันต่ำ และทำงานได้ไม่ดี ซึ่งเกิดจากไวรัสที่ทำลายเซลล์เม็ดเลือดแดงที่มีหน้าที่ต่อสู้กับการติดเชื้อ และอาจทำให้แมวติดเชื้อแทรกซ้อน เช่น ติดเชื้อในกระแสเลือด

หากแมวติดเชื้อขณะตั้งท้อง แม่แมวอาจจะแท้ง ลูกแมวเสียชีวิต หรือลูกแมวเกิดมาพร้อมพัฒนาการสมองที่ผิดปกติ (สมองไม่เจริญเติบโต)

โรคไข้หัดแมวยังคงพบได้ทั่วไปในแมวและลูกแมวหรือไม่

ปัจจุบันนี้ FPV ได้รับการควบคุมในแมวเลี้ยงโดยการฉีดวัคซีนในวงกว้าง อย่างไรก็ตาม โรคนี้ยังคงระบาดในแมวในสถานพักพิงหรือในประชากรแมวจรจัด เมื่อเกิดการระบาด อัตราการเสียชีวิตจะสูงมาก

ฉันควรรู้อะไรอีกเกี่ยวกับโรคไข้หัดแมว

สิ่งแรกที่ควรทราบคือโรคนี้สามารถติดต่อได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคนี้เริ่มจากพาร์โวไวรัสที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมได้ป็นระยะเวลาหลายสัปดาห์หรือมากกว่านั้นซึ่งขึ้นอยู่กับสภาวะของสิ่งแวดล้อม

และไวรัสนี้อาจแพร่กระจายได้ผ่านอุ้งเท้า จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่จะต้องฉีดวัคซีนลูกแมว เพราะมีความเสี่ยงที่จะได้เชื้อจากการปนเปื้อนแม้ลูกแมวจะไม่เคยออกนอกบ้านก็ตาม

ฉันควรให้ลูกแมวของฉันฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หัดแมวหรือไม่

การฉีดวัคซีนป้องกัน FPV เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับแมวทุกตัว วัคซีนมี 2 ประเภทคือ 'วัคซีนหลักที่จำเป็นต้องฉีด' และ 'วัคซีนที่แนะนำให้ฉีด' ต้องฉีดวัคซีนหลักทั้งหมดให้ลูกแมวและแมวทุกตัวโดยไม่คำนึงถึงรูปแบบการดำรงชีวิตของแมว โรคไข้หัดแมวจัดอยู่ในวัคซีนหลักเช่นเดียวกับเฮอร์ปีส์ไวรัสและคาลิไซไวรัส

จำเป็นอย่างยิ่งที่สัตวแพทย์ของคุณต้องฉีดวัคซีนเหล่านี้ให้กับลูกแมวตัวใหม่ของคุณ

เมื่อใดที่ควรฉีดวัคซีน FPV ให้กับลูกแมว

วัคซีน FPV ต้องฉีด 2 ครั้งห่างกัน 3-4 สัปดาห์ ลูกแมวของคุณอาจได้รับการฉีดวัคฉีนเข็มแรกก่อนที่คุณจะรับเข้ามาที่บ้าน เนื่องจากวัคซีนนี้สามารถฉีดได้ตั้งแต่อายุประมาณ 7-9 สัปดาห์

ควรตรวจสอบว่าลูกแมวฉีดวัคซีนครั้งแรกก่อนที่จะนำลูกแมวกลับบ้าน เมื่อถึงบ้าน คุณควรติดต่อสัตวแพทย์ของคุณเพื่อนัดฉีดวัคซีนครั้งที่ 2

เมื่อใดลูกแมวถึงสามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัสได้

ลูกแมวของคุณจะไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัสได้จนกว่าจะฉีดวัคซีนครั้งที่ 2 ซึ่งหมายความว่าก่อนหน้านั้นคุณควรจำกัดบริเวณแมวไว้ภายในบ้าน

มีบริษัทหลายแห่งที่มีวัคซีนและโปรแกรมการฉีดที่แตกต่างกันไป ดังนั้นควรแน่ใจว่าคุณปรึกษาสัตวแพทย์เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนสำหรับลูกแมวของคุณ

วัคซีนป้องกัน FPV ต้องฉีดวัคซีนกระตุ้นหรือไม่

ลูกแมวของคุณจะต้องฉีดวัคซีนกระตุ้น 1 ปี หลังจากฉีดครั้งที่ 2 และฉีดทุกปีหลังจากนั้น

ภูมิต้านทานต่อโรคต่างๆ มีระยะคุ้มกันโรคแตกต่างกัน ดังนั้น แมวของคุณไม่จำเป็นต้องได้รับวัคซีนกระตุ้นตัวเดิมทุกปี ปรึกษาสัตวแพทย์ของคุณ เนื่องจากสัตวแพทย์จะสามารถอธิบายว่าแมวควรได้รับวัคซีนป้องกันโรคใดบ้างในแต่ละครั้ง

ฉันควรตรวจสอบสิ่งใดก่อนเลือกสถานที่รับเลี้ยงแมว

เมื่อโรคไข้หัดแมวระบาดในประชากรแมวจะสามารถกำจัดได้ยากเนื่องจากธรรมชาติของไวรัส

สถานที่รับเลี้ยงแมวที่ดีทุกแห่งควรใช้มาตรการเฉพาะเพื่อป้องกันการระบาดของโรคและลดผลกระทบต่อสุขภาพแมว

ต้องมีมาตรการสุขาภิบาลที่เข้มงวดรวมถึง:

  • มีพื้นที่เป็นสัดส่วน - แยกพื้นที่เฉพาะสำหรับกักกันและสำหรับการรักษาพยาบาล
  • หลักการ Forward Flow - สร้างทางเดินทางเดียวเริ่มจากแมวที่มีความเสี่ยงสูงสุดไปยังแมวที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุด
  • การทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อที่เพียงพอ - การฆ่าเชื้อบางชนิดไม่สามารถต่อต้าน FPV ได้ ดังนั้นต้องมั่นใจว่าสถานที่รับเลี้ยงแมวใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพเพื่อต่อต้านโรค

ต้องสอบถามสถานที่รับเลี้ยงแมวว่ามีมาตรการป้องกันเหล่านี้หรือไม่

เนื่องจาก FPV สามารถติดเชื้อและเป็นอันตรายถึงชีวิต คุณจำเป็นต้องแน่ใจว่าลูกแมวของคุณได้รับการฉีดวัคซีนที่เหมาะสมในช่วงอายุที่เหมาะสม และตามด้วยการฉีดวัคซีนกระตุ้นประจำปี หากคุณไม่แน่ใจเรื่องโปรแกรมการฉีดวัคซีนของลูกแมว ควรปรึกษาสัตวแพทย์

Back to Top

ค้นหาสัตวแพทย์

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสุขภาพของแมว ควรปรึกษาสัตวแพทย์เพื่อรับคำแนะนำที่ถูกต้อง

ค้นหาพื้นที่ใกล้ฉัน
ภาพขาวดำของแมวโตเต็มวัยพันธุ์เมนคูน ยืนอยู่บนพื้นหลังสีขาว

โภชนาการตามความต้องการเฉพาะที่เหมาะสำหรับลูกแมวของคุณ

สูตรอาหารที่ช่วยสร้างเกราะป้องกันตามธรรมชาติให้กับลูกแมว การเจริญเติบโตที่แข็งแรง และช่วยพัฒนาระบบทางเดินอาหาร

ผลิตภัณฑ์สำหรับลูกแมว
Content Block With Text And Image 1