โรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบในแมว

20/9/2561
โรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบในแมวเป็นโรคที่เป็นอันตรายถึงชีวิต เกิดขึ้นได้กับแมวและลูกแมว แมวหรือลูกแมวที่เป็นโรคนี้มีสัดส่วนที่น้อยมาก โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสที่พบได้บ่อยซึ่งมีชื่อว่า ไวรัสโคโรนาในแมว
Young cat lying down on an examination table in a vets office.

โรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบในแมวคืออะไร

โรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบในแมว (Feline Infectious Peritonitis หรือ FIP) เป็นโรคที่เป็นอันตรายถึงชีวิต เกิดขึ้นได้กับแมวและลูกแมว แมวหรือลูกแมวที่เป็นโรค FIP มีสัดส่วนที่น้อยมาก โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสที่พบได้บ่อยซึ่งมีชื่อว่า ไวรัสโคโรนาในแมว

ไวรัสโคโรนาในแมวคืออะไร

ไวรัสโคโรนาในแมวเป็นไวรัสที่ติดต่อระหว่างแมวผ่านการสัมผัสกับอุจจาระที่ติดเชื้อ

ทั้งนี้ การติดต่อสามารถเกิดขึ้นได้เวลาที่แมวแต่งขนให้กัน หรือเวลาที่แมวใช้กระบะทราย ชามอาหาร หรืออุปกรณ์แปรงขนร่วมกัน

ไวรัสโคโรนาในแมวทำให้เกิดโรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบในแมวได้อย่างไร

มีไวรัสโคโรนาในแมวอยู่สองชนิดที่ส่งผลต่อแมวและลูกแมว ได้แก่

 • ไวรัสโคโรนาที่ลำไส้
 • ไวรัสโคโรนาที่เป็นสาเหตุของโรค FIP

เจ้าไวรัสโคโรนา "ที่ลำไส้" นี้จะจำกัดบริเวณอยู่ในลำไส้เป็นหลัก ไวรัสจะแบ่งตัวในลำไส้และทำให้มีอาการท้องเสีย ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดในลูกแมวมากเป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าลูกแมวอาศัยร่วมกับแมวตัวอื่นๆ

ส่วนไวรัสโคโรนาที่เป็นสาเหตุของโรค FIP ปัจจุบันได้รับการพิจารณาว่าเป็นไวรัสที่กลายพันธุ์จากไวรัสโคโรนาที่ลำไส้ นักวิทยาศาสตร์ยังไม่เข้าใจว่าไวรัสโคโรนาที่ไม่ค่อยร้ายแรงนั้นกลายพันธุ์เป็นโรค FIP ที่อันตรายถึงชีวิตได้อย่างไร

จะเกิดอะไรขึ้นกับแมวที่เป็นโรค FIP

แมวที่เป็นโรค FIP อาจทุกข์ทรมานกับอาการ

 • มีของเหลวในช่องอกหรือช่องท้อง ซึ่งเรียกว่าโรค FIP แบบ "เปียก"
 • มีตุ่มขึ้น (เนื้องอก) ในอวัยวะภายใน ซึ่งเรียกว่าโรค FIP แบบ "แห้ง"

โรค FIP มีอาการอย่างไร

แมวหรือลูกแมวที่ทุกข์ทรมานจากโรค FIP จะแสดงอาการหลายอย่าง ได้แก่

 • มีไข้
 • อาเจียน
 • เบื่ออาหาร
 • ท้องเสีย
 • ชัก

สัตวแพทย์สามารถทดสอบว่าแมวเป็นโรค FIP ได้หรือไม่

ปัจจุบัน สัตวแพทย์สามารถเข้าถึงเทคนิคเฉพาะทางต่างๆ ที่ช่วยในการตรวจหาการมีอยู่ของไวรัสโคโรนา อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์นี้ไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างไวรัสโคโรนาที่ลำไส้กับไวรัสโคโรนาที่เป็นสาเหตุของโรค FIP ได้

ซึ่งหมายความว่าไม่มีการทดสอบเฉพาะทางสำหรับโรค FIP

สัตวแพทย์จะทำการทดสอบเหล่านี้ตอนไหน

สัตวแพทย์จะทำการทดสอบแบบนี้เพื่อช่วยในการวินิจฉัยแมวที่ป่วย

สัตวแพทย์จะแปลผลการทดสอบเหล่านี้อย่างระมัดระวังโดยวิเคราะห์ปัจจัยอื่นๆ อีกหลายประการ เช่น สภาพแวดล้อมที่แมวหรือลูกแมวอาศัยอยู่ อาการแสดงออกของโรค และผลการทดสอบอื่นๆ ที่มีการทำขึ้น

มีวัคซีนป้องกันโรค FIP หรือไม่

มีวัคซีนสำหรับโรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบในแมว แต่ยังคงมีการถกเถียงกันเรื่องประสิทธิภาพของวัคซีน

ลูกแมวทุกตัวจะต้องได้รับวัคซีนหลักซึ่งประกอบด้วย

 • โรคหวัดแมว ทั้งไวรัสเริมในแมว (fHV) และไวรัสคาลิไซในแมว (FCV)
 • ไวรัสโรคไข้หัดในแมว (FPV)
 • ไวรัสมะเร็งเม็ดเลือดขาวในแมว (FeLV)

เนื่องจากวัคซีนสำหรับโรค FIP ไม่ได้อยู่ในหมวดหมู่วัคซีนหลัก จึงไม่มีการฉีดวัคซีนสำหรับโรคนี้ให้ลูกแมวหรือแมวทุกตัว

เพื่อให้เข้าใจว่าวัคซีนอะไรบ้างที่จำเป็นสำหรับลูกแมวของคุณ คุณควรขอคำปรึกษาจากสัตวแพทย์ สัตวแพทย์จะให้คำแนะนำตามวิถีชีวิตของแมวโดยวิเคราะห์จากปัจจัยต่างๆ เช่น แมวมักอยู่นอกบ้านและสัมผัสกับแมวตัวอื่นๆ หรือไม่

ถ้าคุณมีความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพลูกแมวของคุณหรือมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับวัคซีนที่ลูกแมวควรได้รับ คุณสามารถขอคำปรึกษาจากสัตวแพทย์ได้เสมอ

Back to Top

ค้นหาสัตวแพทย์

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสุขภาพของแมว ควรปรึกษาสัตวแพทย์เพื่อรับคำแนะนำที่ถูกต้อง

ค้นหาพื้นที่ใกล้ฉัน
ภาพขาวดำของแมวโตเต็มวัยพันธุ์เมนคูน ยืนอยู่บนพื้นหลังสีขาว

โภชนาการตามความต้องการเฉพาะที่เหมาะสำหรับลูกแมวของคุณ

สูตรอาหารที่ช่วยสร้างเกราะป้องกันตามธรรมชาติให้กับลูกแมว การเจริญเติบโตที่แข็งแรง และช่วยพัฒนาระบบทางเดินอาหาร

ผลิตภัณฑ์สำหรับลูกแมว
Content Block With Text And Image 1