สารอาหารสำคัญสำหรับลูกแมว

เราเลือกสรรส่วนผสมตามข้อมูลโภชนาการ คุณภาพ และความยั่งยืน ส่วนผสมดังกล่าวช่วยให้ลูกแมวได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่ดี อาหารที่มีโภชนาการครบถ้วนและสมดุลให้สารอาหารหลากหลายชนิดในปริมาณที่แน่นอนตามที่ลูกแมวต้องการในการสร้างสุขภาพที่ดี

Kitten standing indoors licking its lips next to a stainless steel feeding bowl

อาหารสำหรับลูกแมวต้องช่วยในการเติบโต

เนื่องจากลูกแมวกำลังอยู่ในช่วงวัยสำคัญของการเจริญเติบโต จึงต้องการอาหารที่มีสัดส่วนโปรตีนสูง โปรตีนมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อ กระดูก และเนื้อเยื่อต่างๆ และสูตรอาหารที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพ เช่น กระดูกและข้อต่อไม่แข็งแรง
การเติบโตที่รวดเร็วของลูกแมวส่งผลให้ระบบย่อยอาหารที่ยังไม่แข็งแรงต้องทำงานหนักอีกด้วย ดังนั้น นอกจากการให้อาหารที่มีสมดุลโภชนาการที่เหมาะสมแล้ว ควรย่อยได้ง่ายอีกด้วย

Bengal kittens playing on a white sheet while their mother stands behind

ความต้องการเชิงพัฒนาการของลูกแมว

ลูกแมวที่กำลังเจริญเติบโตมีความต้องการแตกต่างจากแมวโตเต็มวัยอย่างมาก และไม่ใกล้เคียงเลยกับคน อาหารสำหรับลูกแมวต้องให้สารอาหารที่จำเป็นในการดูแลร่างกาย และมีส่วนผสมสารอาหารที่เหมาะสมที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาและดูแลให้ลูกแมวเติบโตอย่างดี อีกทั้งต้องคำนึงถึงระบบย่อยอาหาร ระบบภูมิคุ้มกัน และการขึ้นของฟันที่ยังไม่พัฒนาเต็มที่ด้วย อาหารในสูตรอาหารเฉพาะที่เหมาะสมช่วยเสริมสร้างการเติบโต รองรับความต้องการพลังงาน และการพัฒนาระบบภูมิคุ้มกันของลูกแมวได้

 • ให้พลังงานเพียงพอและโปรตีนคุณภาพดีเพื่อช่วยในการเติบโต
 • เสริมสร้างความแข็งแรงให้กับระบบภูมิคุ้มกันที่ยังพัฒนาไม่เต็มที่
 • ย่อยง่าย
 • ขนาดพอดีเหมาะกับปากและฟันของลูกแมว
 • ช่วยในการเติบโตของระบบประสาท โครงสร้างกระดูก และเซลล์

สารอาหารนานาชนิดมีบทบาทสำคัญแตกต่างกันในสัปดาห์แรกและเดือนแรกของชีวิตลูกแมว ตลอด 50 ปีที่ผ่านมา ทีมงานโภชนาการและวิจัยของเราได้ใช้เวลาทำงานวิจัยที่ยาวนานค้นคว้าเกี่ยวกับความต้องการโภชนาการในลูกแมวและบทบาทสำคัญในการเจริญเติบโตและพัฒนาการอย่างมีสุขภาพดี

คำว่า “คาร์โบไฮเดรต” ส่วนใหญ่แล้วหมายถึงน้ำตาล ใยอาหาร และแป้ง ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างการทำงานของร่างกาย น้ำตาลและแป้งที่มีอยู่ในสูตรอาหารของโรยัล คานินมีประโยชน์และอยู่ในรูปแบบพลังงานที่ย่อยง่ายเพื่อลูกแมวที่กำลังเจริญเติบโต

สารอาหารกลุ่มคาร์โบไฮเดรตอย่างเช่น เพคติน เซลลูโลส และลิกนิน ซึ่งประกอบด้วยเส้นใยอาหาร สารเหล่านี้มาจากพืชจำพวกซีเรียล ผักที่เป็นรากไม้ใต้ดิน ผลไม้ และสารที่ทำให้เกิดเจล เส้นใยอาหารในปริมาณจำกัดในอาหารสำหรับลูกแมวช่วยไม่ให้ลูกแมวเกิดปัญหาในระบบทางเดินอาหาร เช่น ท้องเสียหรือท้องผูก

ไขมันในอาหารเป็นแหล่งพลังงานที่เข้มข้นสูงสุดในอาหารที่สมดุล ให้รสชาติที่อร่อยและเนื้อสัมผัสที่น่ากินในอาหารสำหรับลูกแมว พร้อมทั้งให้ไขมันที่เป็นพลังงาน (เรียกกันในชื่อไขมันลิพิด) ให้กรดไขมันที่จำเป็นต่อการทำงานของร่างกาย ให้ขนสวยเงางามและระบบประสาทที่แข็งแรง

โปรตีนมีบทบาทสำคัญในพัฒนาการของลูกแมวที่มีสุขภาพดีโดยช่วยสร้างและซ่อมแซมเนื้อเยื่อ กล้ามเนื้อ และกระดูก โปรตีนเป็นวัตถุดิบสำคัญมากในห่วงโซ่อาหารของมนุษย์และสัตว์ และควรใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โปรตีนประกอบด้วยกรดอะมิโนเรียงตัวต่อกันเป็นสายหลายร้อยหรือหลายพันสาย กรดอะมิโน 20 ชนิดในโปรตีนแบ่งออกเป็น 2 แบบคือ กรดอะมิโนจำเป็น และกรดอะมิโนไม่จำเป็น ร่างกายของลูกแมวไม่สามารถสร้างกรดอะมิโนจำเป็นในปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการด้านพัฒนาการและความแข็งแรง จึงต้องมีกรดอะมิโนประเภทนี้ในอาหาร กรดอะมิโนไม่จำเป็นได้จากการกินกรดอะมิโนจำเป็นจำนวนมากในอาหาร แต่ก็ยังคงสำคัญต่อสุขภาพที่ดีและควรมีอยู่ในอาหารที่มีสมดุลทางโภชนาการ

ทอรีนเป็นกรดอะมิโน แต่ควรจะได้รับการกล่าวถึงเป็นพิเศษ เพราะมีความสำคัญในด้านพัฒนาการที่ดีและสุขภาพที่ยืนยาวของแมว แมวแตกต่างจากสัตว์โดยส่วนใหญ่ เพราะแมวไม่สามารถสังเคราะห์ทอรีนได้เพียงพอตามความต้องการ และยิ่งแย่ไปกว่านั้นเมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงว่าทอรีนมีบทบาทสำคัญในการย่อยและการขับพิษออก ดังนั้น แมวทุกตัวจึงต้องการทอรีนจากอาหาร เพื่อทำให้ระบบทางเดินอาหาร ระบบสืบพันธุ์ และระบบประสาทยังคงมีการทำงานที่ดี

แร่ธาตุที่ร่างกายต้องการเพื่อพัฒนาการที่ดีมี 2 ชนิด ได้แก่ แร่ธาตุหลัก เช่น แคลเซียม ฟอสฟอรัส และโปแตสเซียม มีส่วนช่วยในการทำงานสำคัญในร่างกายของลูกแมว เช่น การเจริญเติบโตของกระดูกที่แข็งแรง การส่งสัญญาณประสาท และการเปลี่ยนแปลงพลังงานในกล้ามเนื้อ แร่ธาตุรอง เช่น เหล็ก ทองแดง และแมงกานีส และอื่นๆ ช่วยให้มีผิวหนัง กระดูก เลือด และขนมีสุขภาพดี

วิตามินเป็นสารอาหารที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตและการดำรงอยู่ของชีวิต อันได้แก่
 • การทำงานของระบบภูมิคุ้มกันและระบบประสาทรับรู้
 • การทำงานของเซลล์และซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ
 • การลดกระบวนการอักเสบ
 • การเผาผลาญไขมัน
 • การแข็งตัวของเลือด
 • การทำงานของสมองและตับ
วิตามินแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ ชนิดละลายได้ในน้ำ และชนิดละลายได้ในไขมัน ลูกแมวไม่สามารถเก็บสะสมวิตามินที่ละลายได้ในน้ำ อย่างเช่น วิตามิน B โดยเฉพาะจำพวกไทอะมีน และไรโบฟลาวิน ไว้ในร่างกาย ดังนั้น วิตามินในกลุ่มนี้จึงต้องมีอยู่ในสารอาหารที่บริโภคในชีวิตประจำวัน

โดยส่วนใหญ่แล้ว ปริมาณน้ำที่สัตว์เลี้ยงต้องการได้มาจากการดื่มน้ำ แต่ไม่ใช่ทั้งหมด
อาหารก็มีส่วนให้สัตว์เลี้ยงได้รับน้ำตามที่ต้องการด้วย โดยมาจากปริมาณน้ำที่มีอยู่ในอาหารและมาจากสารอาหารที่ดูดซึมน้ำเข้าไป ตัวอย่างเช่น เมื่อลูกแมวกินไขมันเข้าไปหนึ่งกรัม จะกลายเป็นน้ำในตัวน้อยกว่าหนึ่งกรัมเล็กน้อย

อาหารที่คุณให้ในช่วงวัยลูกแมวจะมีผลต่อสุขภาพและนิสัยการกินของแมวไปตลอดชีวิต การดูแลให้อาหารในสูตรที่เหมาะสมในช่วงวัยนี้สำคัญมาก ดังนั้น อาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนในปริมาณที่เหมาะสมตามความต้องการเฉพาะตัวจึงมีความสำคัญ หากต้องการคำแนะนำและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกอาหารที่เหมาะสมให้กับลูกแมว ให้สอบถามสัตวแพทย์ของคุณหรือค้นหาสัตวแพทย์ได้ที่นี่

กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับลูกแมว

อาหารสำหรับลูกแมวของโรยัล คานิน ช่วยให้ลูกแมวเจริญเติบโตโดยให้สารอาหารทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับลูกแมวในช่วงปีแรกของชีวิต

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้อาหาร

การดูแลให้ลูกแมวได้รับอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนในปริมาณที่เหมาะสมตามความต้องการเฉพาะตัวเป็นเรื่องสำคัญเพื่อช่วยเสริมสร้างพัฒนาการและสุขภาพที่ดี และเป็นพื้นฐานที่ดีต่ออนาคต

การให้อาหารลูกแมวของคุณ
Sacred Birman kitten eating wet food in black and white on a white background