อาการป่วยที่พบทั่วไปในลูกแมว

การรู้จักปัญหาสุขภาพที่พบทั่วไปที่ลูกแมวของคุณอาจเผชิญและวิธีสังเกตอาการเบื้องต้น อาจช่วยให้คุณมั่นใจและดูแลลูกแมวของคุณได้ดียิ่งขึ้น

Kitten lying down under a grey blanket

ปัญหาสุขภาพที่พบทั่วไปของลูกแมว

ในช่วงปีแรก ลูกแมวมีแนวโน้มเจ็บป่วยและมีปัญหาสุขภาพหลายอย่าง ในฐานะเจ้าของใหม่ อาจเป็นเรื่องยากที่จะรู้ว่าสิ่งใดปกติและสิ่งใดเป็นสัญญาณของบางสิ่งที่ร้ายแรงกว่า ต่อไปนี้คือสิ่งสำคัญที่ต้องตระหนักเกี่ยวกับสุขภาพของลูกแมว

Sacred Birman kitten sitting indoors next to a white bowl
Tabby kitten sleeping on a sofa

ลูกแมวมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงหรือไม่

สิ่งสำคัญที่ควรทำคือการเฝ้าสังเกตพฤติกรรมของลูกแมวอย่างใกล้ชิด หากพบการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ปกติใดๆ อย่างชัดเจน อาจเป็นสัญญาณแรกที่บ่งบอกว่ามีบางอย่างผิดปกติ เฝ้าระวังเมื่อมีพฤติกรรมใหม่ เช่น ท่าทีก้าวร้าว กระสับกระส่าย การหลบซ่อนตัว การส่งเสียงร้องมากเกินไป หรือกินอาหารน้อยลง ถ้าลูกแมวของคุณดูเปลี่ยนไป ให้ขอคำแนะนำจากสัตวแพทย์ของคุณ

ปัญหาสุขภาพของลูกแมว - อาการทั่วไปอื่นๆ

การเฝ้าสังเกตลักษณะทางกายภาพของลูกแมวของคุณอย่างใกล้ชิดจะช่วยให้คุณเห็นการเปลี่ยนแปลง ต่อไปนี้คือบางสิ่งที่ควรเฝ้าสังเกต:

1. หู ตา ปาก จมูก

หูลูกแมวของคุณมีน้ำหนองหรือร่องรอยการเกาหรือไม่ ดวงตาลูกแมวแฉะหรือมัวหรือไม่ จมูกลูกแมวแห้ง มีน้ำมูกไหล หรือจามหรือไม่ นอกจากนี้ยังควรดูจมูกลูกแมวในกรณีที่จมูกแห้ง มีน้ำมูกไหล หรือจาม

2. ระบบทางเดินหายใจ

ลูกแมวไอ จาม หรือหายใจมีเสียงหวีดๆ หรือไม่

3. ผิวหนังและขน

ขนกระด้าง บอบบาง มัน หรือร่วงหรือไม่

4. น้ำหนักและความอยากอาหารลดลง

ลูกแมวของคุณผอมลงหรือน้ำหนักเพิ่มขึ้นฉับพลันหรือไม่ ลูกแมวไม่สนใจอาหารหรือไม่กินอาหารหรือไม่

5. ระบบทางเดินอาหาร

ลูกแมวอาเจียน ท้องเสีย ท้องผูก หรือขาดน้ำ

6. ระบบทางเดินปัสสาวะ

ลูกแมวปัสสาวะบ่อยขึ้นหรือไม่ สีปัสสาวะเปลี่ยนไปหรือไม่

หากลูกแมวของคุณมีอาการเหล่านี้ ควรขอคำแนะนำจากสัตวแพทย์

Bengal kitten crouching in black and white

ค้นหาสัตวแพทย์

หากลูกแมวของคุณมีอาการเหล่านี้ ควรขอคำแนะนำจากสัตวแพทย์

ค้นหาสัตวแพทย์

การทำความเข้าใจสุขภาพของลูกแมว

ควรทำความเข้าใจกิจวัตรประจำวันและพฤติกรรมของลูกแมวเพื่อให้คุณสามารถรับรู้สัญญาณได้อย่างรวดเร็วหากมีสิ่งผิดปกติ นอกจากนั้นคุณยังควรเข้าใจเหตุการณ์สำคัญบางเหตุการณ์ เช่น การฉีดวัคซีนและการฉีดกระตุ้น

สุขภาพของลูกแมว
Norwegian Forest Cat kittens sat together in black and white