4-8 สัปดาห์

ช่วงหย่านม

การพัฒนาทางกายภาพของลูกแมวจะรวดเร็วขึ้นและช่วงหย่านมจะเริ่มขึ้น ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญสำหรับลูกแมวในการเรียนรู้จากแม่แมวและลูกแมวในครอกเดียวกัน
ภาพขาวดำของลูกแมวพันธุ์เมนคูน นั่งอยู่บนพื้นหลังสีขาว
Adult cat sitting down drinking from a white bowl.

โภชนาการสำหรับลูกแมวที่มีคำอธิบาย

Kitten Sacred Birman sitting indoors eating from a white bowl.

คู่มือการให้อาหารลูกแมวตามระยะการเจริญเติบโต

โภชนาการตามความต้องการเฉพาะที่เหมาะสำหรับลูกแมวของคุณ

สูตรอาหารที่ช่วยสร้างเกราะป้องกันตามธรรมชาติให้กับลูกแมว การเจริญเติบโตที่แข็งแรง และช่วยพัฒนาระบบทางเดินอาหาร

ผลิตภัณฑ์สำหรับลูกแมว
Content Block With Text And Image 3

ภาพขาวดำของลูกแมวพันธุ์ซาเคร็ด เบอร์แมน นอนอยู่บนพื้นหลังสีขาว

แรกเกิด - 4 สัปดาห์

ช่วงสุนัขแรกเกิด

ลูกแมวแรกเกิดจะอยู่ใกล้แม่และพี่น้องร่วมครอกเพื่อความปลอดภัยและความอบอุ่น ลูกแมวใช้เวลากับการนอนและการให้อาหาร

ระยะก่อนหน้า
ภาพขาวดำของลูกแมวพันธุ์บริติช ชอร์ตแฮร์ ยืนอยู่บนพื้นหลังสีขาว

2-4 เดือน

ช่วงที่มีการเจริญเติบโตสูงสุด

ลูกแมวเริ่มที่จะรู้จักที่ของตัวเองและพัฒนาพฤติกรรมที่จะติดตัวไปตลอดชีวิต

ช่วงระยะถัดไป