รูปเม็ดอาหาร 2 แบบ ตอบโจทย์แมวชอบเม็ดอาหารหลากหลาย

รูปเม็ดอาหาร 2 แบบ เพิ่มสัมผัสที่แตกต่างภายในปากสำหรับแมวเลือกกิน ตอบโจทย์แมวเลือกกินจากเม็ดอาหารหลากหลาย เพราะแมวแต่ละตัวมีความชอบแตกต่างกัน เช่น จากเม็ดอาหาร จากกลิ่นหอม หรือจากสัดส่วนโปรตีนสูง

ดูแลรูปร่างให้ส่มส่วน

คุมรูปร่างให้สมส่วน ด้วยระดับพลังงานเหมาะสม (โปรตีน, ไขมัน)

ดูแลสุขภาพทางเดินปัสสาวะส่วนล่าง

ดูแลสุขภาพทางเดินปัสสาวะส่วนล่าง

Some cats have fussy appetites and might refuse to eat the food you give them. However, this behaviour is not an inherent trait in cats and can therefore be rectified by selecting food that not only contains healthy nutrients, but that also appeals to your cat's particular appetite.Some cats that exhibit signs of fussiness are attracted by diversity in the food bowl. To stimulate your cat's natural preference, Savour Exigent contains two synergistic types of kibbles, each with a different formula and texture to enhance dual savour sensation in even the fussiest of cats.What's more, the specifically adapted energy content in ROYAL CANIN® Savour Exigent helps to maintain the ideal bodyweight of an adult cat like yours.Suitable for both indoor and outdoor cats, ROYAL CANIN® Savour Exigent will continue to stimulate your cat's appetite and provide it with all the nutrients it needs to remain active and healthy.

ContentBlockDailyPortion

Discovery now the ideal tool to calculate the perfect portion for your pet.

Calculate
น้ำหนักแมว3 กิโลกรัม4 กิโลกรัม5 กิโลกรัม6 กิโลกรัม
ผอม51 ก.63 ก.74 ก. -
น้ำหนักที่เหมาะสม43 ก.53 ก.62 ก.70 ก.
น้ำหนักเกิน - 42 ก.49 ก.56 ก.
16-SAVOUR EXIGENT-B1-IN

คำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้

ช่องทางการติดต่อเรา

ติดต่อเรา