ดูแลสุขภาพทางเดินอาหาร ด้วยใยอาหาร และพรีไบโอติก

เพื่อประสิทธิภาพการย่อยเหมาะสม ปรับสภาพของมูลให้เป็นก้อนดี ด้วยสารอาหารย่อยง่าย และพรีไบโอติก (prebiotic)

ความน่ากินสูง ด้วยเม็ดอาหาร 3 แบบกระตุ้นสัมผัสในปาก

ความน่ากินสูง ด้วยเม็ดอาหาร 3 แบบ ช่วยกระตุ้นสัมผัสในปาก

พลังงานเข้มข้น สำหรับแมวกินได้น้อย

สำหรับแมวต้องการพลังงานสูง

ดูแลสุขภาพทางเดินปัสสาวะส่วนล่าง

ดูแลสุขภาพทางเดินปัสสาวะส่วนล่าง

ContentBlockDailyPortion

Discovery now the ideal tool to calculate the perfect portion for your pet.

Calculate
น้ำหนักแมวน้ำหนักที่เหมาะสมน้ำหนักเกิน
3 กิโลกรัม39 ก. (23 ก. + 1 ซอง)31 ก. (15 ก. + 1 ซอง)
4 กิโลกรัม48 ก. (32 ก. + 1 ซอง)39 ก. (22 ก. + 1 ซอง)
5 กิโลกรัม57 ก. (40 ก. + 1 ซอง)45 ก. (29 ก. + 1 ซอง)
6 กิโลกรัม64 ก. ( 49 ก. + 1 ซอง)51 ก. (35 ก. + 1 ซอง)
16-SENSIBLE 33-B1-IN

คำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้

ช่องทางการติดต่อเรา

ติดต่อเรา