กระเพาะปัสสาวะอักเสบแบบไม่ทราบสาเหตุ

ด้วยคุณสมบัติของอาหารเปียกที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบสูง  ทำให้ปัสสาวะเจือจางได้ดี เนื่องจาก 64%  ของโรคระบบทางเดินปัสสาวะส่วนล่างคือกระเพาะปัสสาวะอักเสบแบบไม่ทราบสาเหตุ  อาหารเปียกจึงเป็นสิ่งที่ควรได้รับหากเกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบซ้ำๆ

ช่วยละลายนิ่วชนิดสตรูไวท์

อาหารสูตร Urinary S/O สามารถละลายนิ่วชนิดสตรูไวท์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค่า RSS ต่ำ

สภาวะปัสสาวะเจือจางจนไม่เกิดการตกตะกอนและก่อตัวเป็นนิ่ว  (Undersaturated)  เป็นสภาวะที่นิ่วทั้งชนิดสตรูไวท์และแคลเซียมออกซาเลทไม่สามารถเกิดการก่อตัวเป็นก้อนนิ่วได้

เจือจางน้ำปัสสาวะ

การเจือจางน้ำปัสสาวะเพื่อลดโอกาสการก่อตัวของก้อนนิ่วชนิดสตรูไวท์และออกซาเลท ปริมาณของน้ำปัสสาวะที่เพิ่มขึ้นทำให้มั่นใจได้ว่าจะเกิดการขับของเสียออกจากกระเพาะปัสสาวะอย่างสม่ำเสมอ

การทำงานเพื่อมุ่งสู่อนาคตที่ยั่งยืน

เราเชื่อว่าสัตว์เลี้ยงทำให้โลกของเราดีขึ้น เราจึงปรารถนาและทุ่มเทตนเพื่อสร้างโลกที่ดีขึ้นให้กับสัตว์เลี้ยง (A BETTER WORLD FOR PETS™)

อ่านเพิ่มเติม
สุนัขโตเต็มวัยพันธุ์ลาบราดอร์ รีทรีฟเวอร์ นั่งอยู่กับเจ้าของนอกบ้าน
Recyclability Content Block

บรรจุภัณฑ์ของ โรยัล คานิน สามารถนำไปรีไซเคิลได้หรือไม่?

เราให้ความสำคัญต่อสัตว์เลี้ยงของคุณ และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่เราอาศัยอยู่ คุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ของเรา ว่าบรรจุภัณฑ์ชนิดใดสามารถนำไปรีไซเคิลได้ รวมถึงวิธีการทิ้งขยะให้ถูกวิธีด้วย

ศึกษาเพิ่มเติม
ส่วนผสม : ตับไก่ ไตสุกร เซลลูโลส แร่ธาตุ วิตามิน แป้งข้าวโพดดัดแปร กลูเทนข้าวโพด น้ำมันปลา โปรตีนจากข้าวสาลีแป้งข้าวโพด คาราจีแนน คาราเมล น้ำมันเมล็ดทานตะวัน โซเดียม ไบซัลเฟต

คุณภาพของอาหารสัตว์ทางเคมี : โปรตีน ไม่น้อยกว่า 8%, ไขมัน ไม่น้อยกว่า 1.5%, กาก ไม่มากกว่า 1.9%, ความชื้นไม่มากกว่า 81%
คุณภาพของอาหารสัตว์ทางเคมี : โปรตีน ไม่น้อยกว่า 8%, ไขมัน ไม่น้อยกว่า 1.5%, กาก ไม่มากกว่า 1.9%, ความชื้นไม่มากกว่า 81%
Cat weightThin-Normal- Overweight-
-(g)Pouches(g)Pouches(g)Pouches
2 kg170 g2 140 g1+1/2 110 g1+1/2
2.5 kg 195 g 2+1/2 165 g2130 g1+1/2
3 kg225 g2+1/2 185 g2150 g2
3.5 kg250 g3 210 g2+1/2 165 g2
4 kg275 g3 230 g2+1/2 185 g2
4.5 kg300 g3+1/2250 g3200 g2+1/2
5 kg320 g4 270 g3215 g 2+1/2
5.5 kg345 g4285 g3+1/2230 g2+1/2
6 kg365 g4+1/2305 g3+1/2 245 g3
6.5 kg390 g4+1/2 325 g4260 g 3
7 kg410 g5340 g4275 g 3
7.5 kg430 g5360 g 4285 g 3+1/2
8 kg450 g5+1/2375 g4+1/2 300 g3+1/2
8.5 kg470 g5+1/2390 g4+1/2 315 g 3+1/2
9 kg490 g6410 g5325 g 4
9.5 kg510 g6425 g 5340 g 4
10 kg 530 g 6440 g5350 g 4
VHN-URINARY-URINARY S/O CAT SIG POUCH-POUCH PACKSHOT

คำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้

ช่องทางการติดต่อเรา

ติดต่อเรา