ฉันควรเลือกแมวพันธุ์แท้หรือพันธุ์ผสม

20/9/2561
มีหลายปัจจัยที่คุณควรพิจารณาเมื่อเลือกแมวใหม่ หนึ่งในนั้นคือคุณควรเลือกแมวพันธุ์แท้หรือพันธุ์ผสม
Adult British Shorthair lying down indoors on a windowsill.

มีหลายปัจจัยที่คุณควรพิจารณาเมื่อเลือกแมวใหม่ หนึ่งในนั้นคือคุณควรเลือกแมวพันธุ์แท้หรือไม่ และความต้องการและคุณลักษณะของแมวที่แตกต่างกัน

วิธีที่แมวแสดงออกและตอบกลับขึ้นอยู่กับส่วนผสมพันธุกรรมและประสบการณ์ที่แมวพบมาระหว่างช่วงการเข้าสังคม ระยะเวลาสั้นๆ สำหรับลูกแมวอายุประมาณ 8 สัปดาห์ และลูกแมวจะยังคงซึมซับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจนกระทั่งอายุประมาณ 6 เดือน

แมวเพดดิกรี

มีแมวพันธุ์แท้ในปริมาณน้อยในประชากรแมว คำว่า ‘เพดดิกรี’ โดยทั่วไปหมายถึงประวัติพ่อแม่และต้นตระกูลของแมว เพดดิกรีจะได้รับการลงทะเบียนเป็นสายพันธุ์เฉพาะเจาะจงโดยหนึ่งในองค์กรจดทะเบียนหลักสำหรับสายพันธุ์แมว และให้การรับรองความสอดคล้องกับลักษณะสายพันธุ์กับเชื้อสายของแมว

คุณควรเลี้ยงแมวพันธุ์แท้หรือไม่

ไม่มีคำตอบที่ถูกหรือผิดเพราะเป็นความชอบส่วนตัว บางคนชอบแมวจากสถานพักพิง เป็นการผสมผสานการทำความดีเข้ากับความสุขที่ได้เลี้ยงแมว

อาจพบแมวพันธุ์แท้ที่สถานพักพิงเพราะสมาคมสายพันธุ์หลายแห่งมีบริการช่วยเหลือแมวสายพันธุ์นั้นๆ ที่กลายเป็นแมวไร้บ้าน

บางครั้งผู้เพาะพันธุ์สัตว์ก็มองหาบ้านสำหรับแมวปลดระวางแล้ว แม้ว่าผู้เพาะพันธุ์สัตว์ส่วนใหญ่จะเลี้ยงแมวแม่พันธุ์พ่อพันธุ์ที่ปลดระวางต่อไปเมื่อแมวทำหมันแล้ว

การเลือกเพดดิกรีหรือไม่ใช่เพดดิกรีจะมีผลต่อแหล่งที่มาของแมว ในขณะที่สัตว์เลี้ยงพันธุ์แท้ส่วนใหญ่มาจากผู้เพาะพันธุ์สัตว์ แหล่งที่มาของแมวที่ไม่มีเพดดิกรีนั้นหลากหลายมากกว่า แหล่งที่พบมากที่สุดคือลูกแมวที่ได้จากเพื่อน เพื่อนบ้าน หรือสถานพักพิงโดยไม่ตั้งใจ

ทำไมต้องเลือกแมวพันธุ์แท้

สายพันธุ์ที่ถูกสร้างขึ้นโดยการข้ามสายพันธุ์ที่คัดเลือกเพื่อสร้างลักษณะทางกายภาพที่โดดเด่น: เช่น ขนยาว รูปร่างของศีรษะและหู หรือหาง การเลือกนี้มีผลต่ออารมณ์และพฤติกรรม นี่คือเหตุผลที่มีการจำกัดคำนิยามทั่วไปของลักษณะของแต่ละสายพันธุ์ การคาดเดาอารมณ์ลูกแมวที่รับมาเลี้ยงหรือแมวที่ช่วยเหลือนั้นยากมากกว่า คนรักแมวจะบอกคุณว่านี่คือเสน่ห์ของแมว คนรักแมวพันธุ์แท้ส่วนใหญ่ถูกดึงดูดจากความสวยงามและคุณลักษณะของแมว

ตัวอย่างเช่น แร็กดอลขึ้นชื่อว่าเป็นแมวผ่อนคลายและเงียบที่สามารถปรับตัวเข้ากับบ้านใหม่ได้อย่างสงบ นอร์วีเจียน ฟอเรสต์มีลักษณะนิสัยเข้ากับคนง่ายเหมาะเป็นสัตว์เลี้ยงสำหรับเด็ก ขณะที่แมวโอเรียลทัลต้องการเวลาจากเจ้าของและสร้างความผูกพันใกล้ชิดกับเพื่อนคู่หูมนุษย์ การรู้จักคุณลักษณะและข้อกำหนดของสายพันธุ์แท้แต่ละสายพันธุ์จะช่วยให้คุณเลือกแมวที่ตรงกับความคาดหวังของคุณมากที่สุด

ปัจจุบันนี้ แร็กดอล เมนคูน และเบงกอลดูเหมือนจะได้รับความนิยมอย่างยิ่ง หลายปีที่ผ่านมา มีการเพิ่มของสายพันธุ์ใหม่พร้อมคุณลักษณะทางกายภาพเฉพาะ เช่น สฟิงซ์ไร้ขน เร็กซ์ขนนุ่มและหยิก และแมงซ์ไร้หาง

คุณจะต้องเลือกสายพันธุ์ที่มีลักษณะดึงดูดคุณ แต่สิ่งที่สำคัญมากกว่าคืออารมณ์และพฤติกรรมของสายพันธุ์ที่มีแนวโน้มเหมาะสมกับคุณ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะและความต้องการของสายพันธุ์แมว โปรดดูเครื่องมือค้นหาสายพันธุ์ของเรา หรือร่วมงานแสดงแมวและพูดคุยกับผู้เพาะพันธุ์สัตว์

ลูกแมวพันธุ์เมนคูนนั่งอยู่กับฉากหลังสีเทา

ทำไมต้องเลือกแมวพันธุ์ผสม

สำหรับการผสมพันธุ์นั้น เฉพาะแมวที่มีลักษณะทางกายภาพและนิสัยตามที่ต้องการเท่านั้นที่จะถูกเก็บเอาไว้เพื่อขยายพันธุ์ หากมีแมวเพียงไม่กี่ตัวเท่านั้นที่มีลักษณะตามต้องการ ยีนพูล (Gene Pool) อาจลดลงอย่างมาก

เนื่องจากมีแมวที่คุณสมบัติครบถ้วนเพียงไม่กี่ตัวเท่านั้น การผสมพันธุ์ระหว่างสายเลือดเดียวกันจึงมีความจำเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพื่อรักษาลักษณะที่ต้องการเอาไว้ กระบวนการนี้อาจเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดปัญหาทางพันธุกรรมได้ อย่างไรก็ตาม การทดสอบโรคทางพันธุกรรมเริ่มแพร่หลายมากขึ้น เพื่อคัดกรองความผิดปกติทางพันธุกรรมที่อาจเกิดจากการผสมพันธุ์ ทำให้ผู้เพาะพันธุ์สัตว์สามารถหลีกเลี่ยงความผิดปกติดังกล่าวได้ องค์กรต่างๆ ที่มีหน้าที่ช่วยเหลือแมวส่งเสริมให้มีการผสมพันธุ์ที่มีความรับผิดชอบ นั่นคือทำตามแนวทางปฏิบัติที่ดีในการคัดสรรและจำกัดการผสมพันธุ์ระหว่างสายเลือดเดียวกัน

ผู้เพาะพันธุ์บางคนผสมพันธุ์เพื่อให้ได้สัตว์เลี้ยงที่มีลักษณะทางกายภาพบางอย่างมากเป็นพิเศษ ซึ่งเรียกกันว่า "กลุ่มไฮเปอร์" ตัวอย่างเช่น การผสมสายพันธุ์วิเชียรมาศและโอเรียลทัลเพื่อให้ได้แมวที่มีลักษณะศีรษะที่ยาวมากเป็นพิเศษ และในทางตรงกันข้าม ผสมสายพันธุ์เปอร์เซียและเอ็กซ์โซติกเพื่อให้ได้แมวที่มีใบหน้าแบนมากยิ่งขึ้น โครงสร้างร่างกายที่ผิดเพี้ยนไปนั้นมีผลทางกายภาพและสรีระของสัตว์เลี้ยง และอาจเป็นสาเหตุของปัญหาสุขภาพได้

ในแมวที่ไม่มีการรับรองสายพันธุ์และแมวพันธุ์ผสม จะมีความหลากหลายของพันธุกรรมมากกว่าทำให้มีโอกาสพัฒนาลักษณะเด่นทางพันธุกรรมดังกล่าวได้น้อยกว่ามาก

เพศทำให้เกิดความแตกต่างในพันธุ์แท้หรือพันธุ์ผสมหรือไม่

คำถามสำคัญก็คือ ระหว่างแมวตัวผู้กับตัวเมีย พฤติกรรมและลักษณะนิสัยมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดหรือไม่

ในแมวพันธุ์แท้นั้นมีความแตกต่างระหว่างเพศน้อยมาก ในขณะที่ภาวะทางอารมณ์เป็นส่วนหนึ่งของเอกลักษณ์ประจำสายพันธุ์ ทำให้คุณสามารถเลือกสายพันธุ์ที่มีลักษณะนิสัยที่เข้ากับความชอบและไลฟ์สไตล์ของคุณได้ดีที่สุด

สำหรับแมวที่ไม่มีการรับรองสายพันธุ์ ลักษณะนิสัยจะคาดเดาได้ยากกว่า บางครั้งมีการแนะนำว่าแมวตัวผู้จะใจเย็นมากกว่า อดทนมากกว่า และชอบออกไปเที่ยวนอกบ้านมากกว่า ในขณะที่แมวตัวเมียจะอยู่ติดบ้านมากกว่า ในทางกลับกันว่ากันว่าแมวตัวเมียจะชอบวางอำนาจมากกว่าเมื่ออยู่ในบ้าน ทำให้การอยู่ร่วมกับสัตว์ตัวอื่นจึงทำได้ยากในบางครั้ง

อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างทางพฤติกรรมหลายอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงวัยแรกรุ่น เช่น การปัสสาวะเพื่อทำเครื่องหมายในตัวผู้ หรือการเป็นสัดในตัวเมีย จะหายไปได้ด้วยการทำหมัน

ไม่ว่าจะเลือกแมวพันธุ์ผสมหรือพันธุ์แท้ สิ่งสำคัญที่ห้ามลืมก็คือ แมวแต่ละตัวไม่เหมือนกัน มีบุคลิกหรือข้อจำกัดในการใช้ชีวิตแตกต่างกัน ปรึกษาผู้เพาะพันธุ์หรือศูนย์รับเลี้ยงสัตว์ที่รู้จักลักษณะนิสัยของแมวแต่ละตัว เพื่อช่วยคุณเลือกแมวตัวที่เหมาะกับชีวิตและความต้องการของคุณมากที่สุด

Back to Top

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแมวสายพันธุ์ต่างๆ

ค้นหาสายพันธุ์

ดูสายพันธุ์ทั้งหมดของแมว
ภาพขาวดำของแมวโตเต็มวัยพันธุ์เมนคูน ยืนอยู่บนพื้นหลังสีขาว