Appenzell cattle dog black and white

อัพเพนเซลล์ แคตเทิล ด็อก

แม้จะเป็นที่นิยม แต่พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของอัพเพนเซลเลอร์นั้นมีเหลืออยู่น้อยมาก ต้องเป็นโปรแกรมผสมพันธุ์ที่มีความระมัดระวังอย่างมากเท่านั้นจึงจะสามารถรักษาและถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสายพันธุ์ที่มีความโดดเด่นเช่นนี้ได้

เกี่ยวกับสายพันธุ์อัพเพนเซลล์ แคตเทิล ด็อก

สุนัขพันธุ์อัพเพนเซลเลอร์เป็นสุนัขที่มีประโยชน์หลายอย่าง และยังเป็นสุนัขที่เหมาะสำหรับเลี้ยงในครอบครัว โดยทั่วไปแล้วสุนัขสายพันธุ์นี้มักจะใช้ต้อนและคุ้มกันฝูงปศุสัตว์และสัตว์ขนาดใหญ่ชนิดอื่นๆ รวมทั้งใช้ในการดูแลปกป้องบริเวณฟาร์มอีกด้วย เป็นสุนัขสายพันธุ์ขนาดกลาง มีสามสี มีโครงร่างสมส่วน รูปทรงคล้ายสี่เหลี่ยมจตุรัส

รูปร่างล่ำสัน มีความคล่องแคล่วปราดเปรียวสูง สุนัขสายพันธุ์นี้มีนิสัยซุกซน ร่าเริง อารมณ์ดีและมั่นใจในตัวเองสูง กล้าหาญและไม่ไว้วางใจคนแปลกหน้า นอกจากนี้ยังมีความซื่อสัตย์มั่นคง เป็นเพื่อนที่ยอดเยี่ยมและพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

ที่มา: ข้อเท็จจริงและลักษณะสำคัญจาก Fédération Cynologique Internationale (FCI)

ข้อมูลจำเพาะสายพันธุ์

ประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์
กลุ่ม
กลุ่ม FCI 2, บริการของ AKC Foundation Stock Service
หมวดหมู่ขนาด
พันธุ์กลาง
อายุขัยเฉลี่ย
12–14 ปี

เป็นที่รัก / อ่อนโยน / ฉลาด / ปรับตัวได้ดี / ร่าเริง

ข้อเท็จจริง

  • เป็นสุนัขเฝ้าบ้านที่ยอดเยี่ยม
  • ต้องการการออกกำลังกายอย่างมาก
  • ต้องการการแปรงขนน้อยที่สุด