Austrian pinscher black and white

ออสเตรียน พินเชอร์

ออสเตรียน พินเชอร์มีพละกำลังมากกว่าเครือญาติอย่างเยอรมัน พินเชอร์ นอกจากนี้ยังหายากมากกว่า และส่วนใหญ่แล้วสุนัขสายพันธุ์นี้จะกระจุกตัวกันอยู่ในประเทศออสเตรีย

เกี่ยวกับสายพันธุ์ออสเตรียน พินเชอร์

ออสเตรียน พินเชอร์เป็นสุนัขที่กล้าแสดงออก ขี้ประจบ ร่าเริงและขี้เล่น จะจงรักภักดีและเป็นมิตรมากเป็นพิเศษกับคนที่รู้จักคุ้นเคย ไม่ไว้ใจคนแปลกหน้าและเป็นสุนัขเฝ้ายามที่ซื่อสัตย์ มีสัญชาตญาณการล่าสัตว์เล็กน้อย เนื่องจากงานหลักของสุนัขสายพันธุ์นี้คือคอยปกป้องผู้คนและบ้านเรือนมาเป็นเวลานาน

สุนัขสายพันธุ์นี้มักถูกนำมาใช้ในการต้อนฝูงปศุสัตว์ แต่พวกเขาก็จะคอยทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยอย่างทุ่มเทและสุขุมด้วยเช่นกัน ออสเตรียน พินเชอร์เป็นสุนัขพันธุ์ขนาดกลางที่แข็งแรง แม้จะมีลักษณะที่สอดคล้องกับสุนัขตระกูลพินเชอร์อย่างชัดเจน แต่ออสเตรียน พินเชอร์นั้นมีขน สีขน และสัดส่วนที่แตกต่างจากเยอรมัน พินเชอร์

ที่มา: ข้อเท็จจริงและลักษณะสำคัญจาก Fédération Cynologique Internationale (FCI)

ข้อมูลจำเพาะสายพันธุ์

ประเทศ
ออสเตรีย
กลุ่ม
กลุ่ม FCI 2
หมวดหมู่ขนาด
พันธุ์กลาง
อายุขัยเฉลี่ย
12–14 ปี

ปรับตัวได้ดี / ฉลาด / ซื่อสัตย์ / เงียบ / ใจเย็น / กล้าแสดงออก / ร่าเริง / ตื่นตัว / ขี้เล่น / เป็นมิตร

ข้อเท็จจริง

  • เป็นสุนัขอารักขาที่ยอดเยี่ยม
  • ใจเย็นกับเด็กและสัตว์อื่น ๆ
  • ต้องการการแปรงขนน้อยที่สุด