Boxer adult standing in black and white

สุนัขสายพันธุ์บ็อกเซอร์

สุนัขสายพันธุ์บ็อกเซอร์มีชื่อเสียงมายาวนานในเรื่องความซื่อสัตย์ต่อครอบครัว รวมถึงมีความระมัดระวังและความกล้าหาญในฐานะผู้พิทักษ์

เกี่ยวกับสุนัขสายพันธุ์บ็อกเซอร์

สุนัขสายพันธุ์บ็อกเซอร์มีนิสัยกล้าหาญ มีความมั่นใจ รักความสงบ และ เรียบง่าย แม้ว่าสุนัขสายพันธุ์นี้จะไม่เป็นภัยคุกคามกับครอบครัว แต่สุนัขพันธุ์นี้มักจะสงสัยคนแปลกหน้าและไม่กลัวเมื่อถูกยั่วโมโห

สุนัขสายพันธุ์บ็อกเซอร์มีนิสัยเชื่อฟังทำให้ฝึกฝนได้ง่าย เป็นสุนัขที่ รักสะอาด และซื่อสัตย์ และเหมาะเป็นสุนัขครอบครัวและสุนัขคู่หูจากการเป็นสุนัขป้องกันภัยและใช้งานได้

ที่มา: ข้อเท็จจริงและลักษณะสำคัญจาก Fédération Cynologique Internationale (FCI)

ข้อมูลจำเพาะสายพันธุ์

ประเทศ
เยอรมนี
กลุ่ม
กลุ่ม FCI 2, คณะทำงาน AKC
หมวดหมู่ขนาด
พันธุ์ใหญ่
อายุขัยเฉลี่ย
9–10 ปี

ตื่นตัว / มั่นใจ / กระตือรือร้น / ใจเย็น / เป็นมิตร / รักอิสระ / ซื่อสัตย์ / ร่าเริง / ชอบปกป้อง

ข้อเท็จจริง

  • เป็นสุนัขอารักขาที่ยอดเยี่ยม
  • ต้องการการฝึกระดับปานกลาง
  • ต้องการการออกกำลังกายอย่างมาก
ภาพประกอบต้นกำเนิดของสายพันธุ์

แหล่งกำเนิดของสายพันธุ์

สุนัขบ็อกเซอร์สืบเชื้อสายมาจากสุนัขสายพันธุ์บูลเลนไบเซอร์ ซึ่งเพาะพันธุ์โดยนักล่าเพื่อช่วยจับนกป่า ขากรรไกรของสุนัขสายพันธุ์นี้จึงต้องกว้างที่สุดเท่าที่เป็นไปได้และมีฟันที่มีระยะห่างกันเพื่อใช้ในการกัดอย่างมั่นคงและไม่หลุด

บูลเลนไบเซอร์มีคุณสมบัติเหล่านี้จึงถูกนำมาใช้เพาะพันธุ์ โดยเกณฑ์การเพาะพันธุ์ในเวลานั้นคือให้สุนัขสามารถทำงานและใช้งานได้ ผลการคัดเลือกครั้งนี้ทำให้สุนัขมีปากกว้างและจมูกหงายขึ้น ซึ่งคือสายพันธุ์บ็อกเซอร์ที่เรารู้จักในทุกวันนี้


ภาพประกอบต้นกำเนิดของสายพันธุ์

Other breeds that might interest you.