Field spaniel adult black and white

ฟีลด์ สแปเนียล

สุนัขสายพันธุ์นี้ขึ้นชื่อว่าเป็นสุนัขที่ไม่ชอบอยู่นิ่ง มีความรู้สึกไว และรักอิสระมากเป็นพิเศษ แต่พวกมันจะแสดงความรักต่อเจ้าของด้วยการมาอยู่ใกล้บ่อยๆ

เกี่ยวกับสายพันธุ์ฟีลด์ สแปเนียล

สุนัขสายพันธุ์นี้เป็นสนุัขเก็บเหยื่อที่จมูกดีมาก สามารถดมกลิ่นได้แม้ในภูมิประเทศที่ยาก ถือว่าเป็นสุนัขที่ทั้งฉลาดและเก่งกาจ

ฟีลด์ สแปเนียลชอบพื้นที่โล่งกว้าง ดังนั้นชีวิตในเมืองจึงไม่เหมาะนัก สุนัขสายพันธุ์นี้จะเป็นเพื่อนที่ยอดเยี่ยมเมื่ออยู่ในชนบท นอกจากนี้ เจ้าสายพันธุ์นี้ยังเป็นสุนัขล่าสัตว์ที่เก่ง มีทักษะชั้นยอดในการต้อนและเก็บเหยื่อ

ที่มา: ข้อเท็จจริงและลักษณะสำคัญจาก Fédération Cynologique Internationale (FCI)

ข้อมูลจำเพาะสายพันธุ์

ประเทศ
สหราชอาณาจักร
กลุ่ม
FCI กลุ่มที่ 8, กลุ่มสุนัขที่ใช้ในการกีฬาตามข้อกำหนดของ AKC
หมวดหมู่ขนาด
พันธุ์กลาง
อายุขัยเฉลี่ย
10–12 ปี

ใจเย็น / ร่าเริง / นิ่ง / สงบเสงี่ยม / รักอิสระ

ข้อเท็จจริง

  • ต้องการการแปรงขนอย่างมาก
  • เป็นสุนัขสำหรับครอบครัวที่ยอดเยี่ยม

Other breeds that might interest you.