Finnish Lapponian Dog adult black and white

ฟินนิช แลปโปเนียน

ฟินนิช แลปโปเนียน เป็นสุนัขที่ตื่นตัว กล้าหาญ นิ่ง และจงรักภักดี มีชื่อเสียงในเรื่องความนิ่งสงบและไว้วางใจได้

เกี่ยวกับสายพันธุ์ฟินนิช แลปโปเนียน

ฟินนิช แลปโปเนียน มีขนาดเล็กกว่าค่าเฉลี่ยของสุนัขทั่วไปเล็กน้อย แต่มีรูปร่างแข็งแรง ขนาดลำตัวยาวกว่าความสูงของหลังเล็กน้อย มีขนยาวหนา ใบหูตั้งตรง ดูจากชื่อก็คงไม่ต้องสงสัยว่าฟินนิช แลปโปเนียนนั้นมีต้นกำเนิดมาจากแลปแลนด์ ซึ่งสมัยก่อนผู้คนในแถบนี้นิยมเลี้ยงเพื่อใช้ต้อนกวางเรนเดียร์

แต่ในปัจจุบัน ด้วยอุปนิสัยที่เป็นมิตรและช่างประจบ สุนัขสายพันธุ์นี้จึงกลายเป็นสัตว์เลี้ยงตามบ้านที่ยอดเยี่ยม และเพราะมีความซื่อสัตย์และเป็นที่รัก ทำให้สามารถสร้างความผูกพันกับเจ้าของได้อย่างดี

ที่มา: ข้อเท็จจริงและลักษณะสำคัญจาก Fédération Cynologique Internationale (FCI)

ข้อมูลจำเพาะสายพันธุ์

ประเทศ
ฟินแลนด์
กลุ่ม
กลุ่ม FCI 5, AKC Herding Group
หมวดหมู่ขนาด
พันธุ์กลาง
อายุขัยเฉลี่ย
12–15 ปี

ฉลาด / นิ่ง / เป็นมิตร / ซื่อสัตย์

ข้อเท็จจริง

  • ต้องการพื้นที่นอกบ้าน
  • เป็นสุนัขสำหรับครอบครัวที่ยอดเยี่ยม
  • ต้องการการฝึกเล็กน้อย

Other breeds that might interest you.