Great Dane adult in black and white

เกรทเดน

เกรทเดนเป็นส่วนผสมของความภาคภูมิใจ พลัง และความสุขุม

เกี่ยวกับสายพันธุ์เกรทเดน

เกรทเดนเป็นยักษ์ใหญ่ที่อ่อนโยน มีโครงสร้างร่างกายที่สมส่วนและใบหน้าที่แสดงออกถึงความรู้สึก เกรทเดนเป็นสุนัขที่มีความสุข เป็นที่รัก และรักเพื่อนมนุษย์ของตัวเอง โดยเฉพาะเด็กๆ แต่จะไม่ไว้ใจคนแปลกหน้า

เกรทเดนที่มีความมั่นใจในตัวเอง นิ่ง และใจกว้างนั้นเป็นสุนัขสำหรับครอบครัวที่มีความอดทนสูง อาจจะมีก้าวร้าวบ้างเล็กน้อยเท่านั้น

ที่มา: ข้อเท็จจริงและลักษณะสำคัญจาก Fédération Cynologique Internationale (FCI)

ข้อมูลจำเพาะสายพันธุ์

ประเทศ
เยอรมนี
กลุ่ม
กลุ่ม FCI 2, คณะทำงาน AKC
หมวดหมู่ขนาด
พันธุ์ใหญ่มาก
อายุขัยเฉลี่ย
8–10 ปี

เป็นมิตร / เป็นที่รัก / ซื่อสัตย์ / สงบเสงี่ยม / มั่นใจ / ปรับตัวได้ดี / นิ่ง / ใจเย็น

ข้อเท็จจริง

  • เป็นสุนัขสำหรับครอบครัวที่ยอดเยี่ยม
  • ต้องการการฝึกระดับปานกลาง
  • เป็นสุนัขอารักขาที่ยอดเยี่ยม
ภาพประกอบต้นกำเนิดของสายพันธุ์

ต้นกำเนิดของสายพันธุ์

มีการเริ่มใช้มาตรฐานเกรทเดนครั้งแรกในปี 1880 ในงานแสดงที่เบอร์ลิน สโมสรสายพันธุ์ก่อตั้งขึ้นในปี 1888 ซึ่งมีการปรับมาตรฐานหลายครั้ง

กลางคริสต์ศตวรรษที่ 18 สายพันธุ์มีชื่อต่างๆ มากมาย เช่น อูลเมอร์ ด็อก, อิงลิช ด็อก, เยอรมัน ด็อก, ฮัตซ์เรียวเดอ, ซอแพ็กเกอร์, โกรสเซอ ด็อก ซึ่งเป็นสุนัขที่คล้ายกันมากและมีสีขนและขนาดแตกต่างกัน ในปี 1878 คณะกรรมการประกอบด้วยผู้ตัดสินและผู้เพาะพันธุ์ 7 ท่านที่มีด็อกเตอร์โบดินัสเป็นประธานพบกันในเบอร์ลินเพื่อจัดประเภทพันธุ์ต่างๆ ภายใต้ชื่อดอยช์ ด็อกในภาษาของพวกเขา ซึ่งกลายเป็นชื่อเกรทเดนในภาษาอังกฤษ

Other breeds that might interest you.