Portuguese Sheepdog adult black and white

โปรตุกีส ชีพด็อก

โปรตุกีส ชีพด็อกมีลักษณะคล้ายกับไพรีเนียน ชีพด็อกอย่างมาก ซึ่งจริงๆ แล้วโปรตุกีส ชีพด็อกสืบเชื้อสายมาจากสายพันธุ์ไพรีเนียน ชีพด็อกที่ผสมข้ามสายพันธุ์กับบรีอาร์ดนั่นเอง

เกี่ยวกับสายพันธุ์โปรตุกีส ชีพด็อก

สุนัขสายพันธุ์ขนาดกลางนี้มีความฉลาดและร่าเริงเป็นอย่างมาก สุนัขเหล่านี้จงรักภักดีกับเจ้าของมาก และจะทำงานอย่างแข็งขันเพื่อปกป้องปศุสัตว์หรือทรัพย์สินอื่นใดที่ได้รับมอบหมายให้ดูแล ด้วยเหตุนี้ สุนัขโปรตุกีส ชีพด็อกจึงอาจไม่ไว้วางใจคนแปลกหน้า

รูปร่างหน้าตาและรูปลักษณ์ของเจ้าสุนัขสายพันธุ์นี้ชวนให้นึกถึงลิง ทำให้โปรตุกีส ชีพด็อกมีฉายาว่า "สุนัขลิง" ในประเทศบ้านเกิดของตัวเอง สุนัขพันธุ์นี้ได้รับความนิยมเนื่องจากเก่งในเรื่องการดูแลปศุสัตว์ในฟาร์ม และสามารถติดตามสัตว์ที่หลงทางกลับมาได้

ที่มา: ข้อเท็จจริงและลักษณะสำคัญจาก Fédération Cynologique Internationale (FCI)

ข้อมูลจำเพาะสายพันธุ์

ประเทศ
โปรตุเกส
กลุ่ม
กลุ่ม FCI 1, บริการของ AKC Foundation Stock Service
หมวดหมู่ขนาด
พันธุ์กลาง
อายุขัยเฉลี่ย
12–15 ปี

ฉลาด / ร่าเริง / เป็นที่รัก / ใช้งานได้ดี / ตื่นตัว

ข้อเท็จจริง

  • เป็นสุนัขเพื่อเกมกีฬาที่ยอดเยี่ยม
  • ต้องการการแปรงขนอย่างมาก
  • เป็นสุนัขอารักขาที่ยอดเยี่ยม

Other breeds that might interest you.