Thai Ridgeback Dog adult black and white

สุนัขสายพันธุ์ไทยหลังอาน

มีเพียงไม่กี่สายพันธุ์ที่สามารถคงความต่อเนื่องในแง่ของประเภทและรูปทรงลักษณะ ไทยหลังอานไม่ได้ผ่านช่วงการผสมข้ามสายพันธุ์ตามปกติ ดังนั้นสายพันธุ์นี้จำเป็นต้องมีลักษณะที่เป็นที่ต้องการเฉพาะกับสายพันธุ์นี้

เกี่ยวกับสายพันธุ์ไทยหลังอาน

สุนัขเหล่านี้มีความทนทาน ไม่ชอบอยู่นิ่ง เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางว่าเป็นนักกระโดดที่ยอดเยี่ยม เป็นสุนัขคู่กายที่มีความซื่อสัตย์มาก พวกเขาเป็นสุนัขขนาดกลาง มีสันขนย้อนกลับที่ด้านหลังและกล้ามเนื้อที่พัฒนาเป็นอย่างดี

สุนัขสายพันธุ์ไทยหลังอานเป็นสายพันธุ์ที่เก่าแก่ซึ่งสามารถพบได้ในเอกสารโบราณคดีในประเทศไทยซึ่งเขียนขึ้นเมื่อประมาณ 360 ปีที่แล้ว ส่วนใหญ่ใช้ในการล่าสัตว์ในภาคตะวันออกของประเทศไทย ผู้คนยังใช้สุนัขสายพันธุ์นี้เพื่อปกป้องเกวียนและเป็นสุนัขเฝ้ายามด้วย

ที่มา: ข้อเท็จจริงและลักษณะสำคัญจาก Fédération Cynologique Internationale (FCI)

ข้อมูลจำเพาะสายพันธุ์

ประเทศ
ประเทศไทย
กลุ่ม
กลุ่ม FCI 5, บริการของ AKC Foundation Stock Service
หมวดหมู่ขนาด
พันธุ์กลาง
อายุขัยเฉลี่ย
12–14 ปี

กล้าแสดงออก / ตื่นตัว / ฉลาด / ใจเย็น / ปรับตัวได้ดี / ร่าเริง

ข้อเท็จจริง

  • เป็นสุนัขสำหรับครอบครัวที่ยอดเยี่ยม
  • ต้องการการออกกำลังกายอย่างมาก
  • ต้องการการแปรงขนน้อยที่สุด

Other breeds that might interest you.