ต่างพันธุ์ ต่างความต้องการ 

อาหารสูตรเฉพาะสายพันธุ์ เพื่อสุนัขสายพันธุ์แท้

รยัล คานิน เชื่อว่าสุนัขแต่ละสายพันธุ์มีความต้องการที่ต่างกัน เราศึกษาลักษณะเฉพาะสายพันธุ์เหล่านี้ และร่วมมือกับนักวิทยาศาสตร์และโภชนาการ รวมทั้งสัตวแพทย์ เพื่อพัฒนาสูตรอาหารเฉพาะ ที่มีสารอาหารออกแบบพิเศษเพื่อสุนัขแต่ละสายพันธุ์ โภชนาการเพื่อสุนัขสายพันธุ์แท้® คัดสรรแหล่งโปรตีนคุณภาพสูง สารอาหารเฉพาะ และออกแบบเม็ดอาหารพิเศษที่มีรูปร่าง ขนาด และเนื้อสัมผัส ตอบทุกความต้องการของสุนัขแต่ละสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงหน้า ลักษณะของขากรรไกร และวิธีการกินที่แตกต่างกันในแต่ละสายพันธุ์

Labrador Retriever adult black and white
Dachshund adult lying down in black and white on a white background

Nutrition as unique as your dog

Royal Canin has developed formulas for a number of pure breed dogs

Where to Buy

มารู้จักสุนัขของคุณให้มากขึ้น

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสุนัขสายพันธุ์ต่าง ๆ มากกว่า 300 สายพันธุ์
 

ดูข้อมูลสายพันธุ์ทั้งหมด
Poodle Adult sitting in black and white on a white backgorund

Jack Russell adult sitting in black and white on a white background

เพื่อสุขภาพที่ดี ตลอดช่วงชีวิต

อ่านข้อแนะนำและข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับการดูแลสุนัขแต่ละช่วงวัย

 

Learn more