เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน

เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันด้วยวิตามินอี คอมเพลกซ์ ลิขสิทธิ์เฉพาะของโรยัล คานิน

เจริญเติบโตแข็งแรง

เจริญเติบโตแข็งแรงด้วยพลังงานที่เหมาะสม และสมดุลของโปรตีน แคลเซียม และฟอสฟอรัส

ดูแลระบบทางเดินอาหาร

ดูแลระบบทางเดินอาหารด้วย LIP โปรตีนย่อยได้สูงและเสริมพรีไบโอติกส์ FOS

เม็ดอาหารออกแบบพิเศษ สำหรับลูกสุนัขพันธุ์แจ็ค รัสเซลล์

เม็ดอาหารออกแบบพิเศษ สำหรับลูกสุนัขพันธุ์แจ็ค รัสเซลล์

ContentBlockDailyPortion

Discovery now the ideal tool to calculate the perfect portion for your pet.

Calculate
อายุ (เดือน)น้ำหนักสุนัข = 5 กิโลกรัมน้ำหนักสุนัข = 7 กิโลกรัมน้ำหนักสุนัข = 10 กิโลกรัม
2 95 ก. (1 ถ้วยตวง)115 ก. (1 + 2/8 ถ้วยตวง)149 ก. (1 + 5/8 ถ้วยตวง)
3 107 ก. (1 + 1/8 ถ้วยตวง)135 ก. (1 + 4/8 ถ้วยตวง)175 ก. (1 + 7/8 ถ้วยตวง)
4 112 ก. (1 + 2/8 ถ้วยตวง)143 ก. (1 + 4/8 ถ้วยตวง)186 ก. (2 ถ้วยตวง)
5 113 ก. (1 + 2/8 ถ้วยตวง)145 ก. ( 1 + 4/8 ถ้วยตวง)189 ก. (2 ถ้วยตวง)
6 102 ก. (1 + 1/8 ถ้วยตวง)144 ก. (1 + 4/8 ถ้วยตวง)189 ก. (2 ถ้วยตวง)
7 95 ก. (1 ถ้วยตวง)135 ก. (1 + 4/8 ถ้วยตวง)177 ก. (1 + 7/8 ถ้วยตวง)
8 87 ก. (7/8 ถ้วยตวง)126 ก. (1 + 2/8 ถ้วยตวง)165 ก. (1 + 6/8 ถ้วยตวง)
9 90 ก. (1 ถ้วยตวง)116 ก. (1 + 2/8 ถ้วยตวง)153 ก. (1 + 5/8 ถ้วยตวง)
10 92 ก. (1 ถ้วยตวง)118 ก. (1 + 2/8 ถ้วยตวง)157 ก. (1 + 5/8 ถ้วยตวง)
11 Jack Russel AdultJack Russel AdultJack Russel Adult
PU_JACK-RUSSEL_PACKSHOT_BHN18

คำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้

ช่องทางการติดต่อเรา

ติดต่อเรา