พลังงานสูง บำรุงครรภ์แม่สุนัข

โภชนาการเพื่อแม่สุนัขตั้งท้อง และลูกสุนัขหย่านม

ดูแลการเจริญเติบโตของลูกสุนัข

พลังงานสูง บำรุงแม่สุนัขตั้งท้อง-ให้นม

ปรับเป็นอาหารกึ่งเหลวได้ เหมาะสำหรับลูกสุนัขช่วงฟันขึ้น

โภชนาการเหมาะสมต่อช่วงการเปลี่ยนอาหาร สำหรับลูกสุนัขหย่านม

If your medium-sized dog is pregnant or has recently given birth, it's important that she and her puppies get the right level of nutritional support to ensure continued health for the mother, and the best start possible for the puppies. ROYAL CANIN® Medium Starter Mother & Babydog is specially formulated with the nutritional needs of your dog and her puppies in mind. Start Complex' is the fruit of ROYAL CANIN®'s ongoing science, it's an exclusive combination of nutritional elements which are present in the mother's milk, reinforced with specific nutrients that actively contribute to supporting the puppies' digestive health and natural defences. The texture of this food is perfectly suitable for weaning puppies off the mother's milk and onto more solid food. When mixed with water, the kibble in ROYAL CANIN® Medium Starter Mother & Babydog is easy to rehydrate to a porridge-like consistency which is very palatable for your dog, as well as for her puppies. ROYAL CANIN® Medium Starter Mother & Babydog's nutritional profile is adapted to meet your dog's high energy needs from day 42 of gestation and throughout the lactation period.

ContentBlockDailyPortion

Discovery now the ideal tool to calculate the perfect portion for your pet.

Calculate
อายุน้ำหนักสุนัข = 11 กิโลกรัมน้ำหนักสุนัข = 15 กิโลกรัมน้ำหนักสุนัข = 20 กิโลกรัมน้ำหนักสุนัข = 25 กิโลกรัม
0-2 สัปดาห์Babydog MilkBabydog MilkBabydog MilkBabydog Milk
2-3 สัปดาห์Babydog MilkBabydog MilkBabydog Milk30 ก. (3/8 ถ้วยตวง)
3-4 สัปดาห์10 ก. (1/8 ถ้วยตวง)30 ก. (3/8 ถ้วยตวง)30 ก. (3/8 ถ้วยตวง)90 ก. (1 ถ้วยตวง)
4-5 สัปดาห์30 ก. (3/8 ถ้วยตวง)70 ก. (6/8 ถ้วยตวง)100 ก. (1+1/8 ถ้วยตวง)155 ก. (1+5/8 ถ้วยตวง)
5-6 สัปดาห์90 ก. (1 ถ้วยตวง)120 ก. (1+2/8 ถ้วยตวง)140 ก. (1+4/8 ถ้วยตวง)170 ก. (1+7/8 ถ้วยตวง)
6-7 สัปดาห์120 ก. (1+2/8 ถ้วยตวง)150 ก. (1+5/8 ถ้วยตวง)190 ก. (2 ถ้วยตวง)225 ก. (1+3/8 ถ้วยตวง)
7-8 สัปดาห์145 ก. (1+4/8 ถ้วยตวง)190 ก. (2 ถ้วยตวง)230 ก. (2+4/8 ถ้วยตวง)280 ก. (3 ถ้วยตวง)
PACKSHOT-STARTER MEDIUM_SHN17

คำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้

ช่องทางการติดต่อเรา

ติดต่อเรา