พลังงานสูง บำรุงครรภ์แม่สุนัข

โภชนาการเพื่อแม่สุนัขตั้งท้อง-ให้นม และลูกสุนัขหย่านม

ดูแลการเจริญเติบโตของลูกสุนัข

พลังงานสูง บำรุงแม่สุนัขตั้งท้อง-ให้นม

ปรับเป็นอาหารกึ่งเหลวได้ เหมาะสำหรับลูกสุนัขช่วงฟันขึ้น

โภชนาการเหมาะสมต่อช่วงการเปลี่ยนอาหาร สำหรับลูกสุนัขหย่านม

ContentBlockDailyPortion

Discovery now the ideal tool to calculate the perfect portion for your pet.

Calculate
อายุ (สัปดาห์)น้ำหนักสุนัข = 1-2 กิโลกรัมน้ำหนักสุนัข = 3 กิโลกรัมน้ำหนักสุนัข = 4-5 กิโลกรัมน้ำหนักสุนัข = 7 กิโลกรัมน้ำหนักสุนัข = 10 กิโลกรัม
0-3 สัปดาห์Babydog MilkBabydog MilkBabydog MilkBabydog MilkBabydog Milk
3-4 สัปดาห์10 ก. (1/8 ถ้วยตวง)10 ก. (1/8 ถ้วยตวง)10 ก. (1/8 ถ้วยตวง)10 ก. (1/8 ถ้วยตวง)10 ก. (1/8 ถ้วยตวง)
4-5 สัปดาห์30 ก. (3/8 ถ้วยตวง)30 ก. (3/8 ถ้วยตวง)30 ก. (3/8 ถ้วยตวง)30 ก. (3/8 ถ้วยตวง)30 ก. (3/8 ถ้วยตวง)
5-6 สัปดาห์30 ก. (3/8 ถ้วยตวง)30 ก. (3/8 ถ้วยตวง)60 ก. (5/8 ถ้วยตวง)90 ก. (1 ถ้วยตวง)90 ก. (1 ถ้วยตวง)
6-7 สัปดาห์40 ก. (4/8 ถ้วยตวง)40 ก. (4/8 ถ้วยตวง)80 ก. (5/8 ถ้วยตวง)120 ก. (1 ถ้วยตวง)120 ก. (1 ถ้วยตวง)
7-8 สัปดาห์50 ก. (4/8 ถ้วยตวง)50 ก. (4/8 ถ้วยตวง)95 ก. (1 ถ้วยตวง)145 ก. (1+5/8 ถ้วยตวง)145 ก. (1+5/8 ถ้วยตวง)
PACKSHOT-STARTER MINI_SHN17

คำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้

ช่องทางการติดต่อเรา

ติดต่อเรา