ละลายนิ่วสตรูไวท์

ปรับ pH เพื่อช่วยลดการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย

เจือจางน้ำปัสสาวะ

เพื่อลดโอกาสการก่อตัวของผลึกนิ่วชนิดสตรูไวท์และออกซาเลท

มีค่า RSS ต่ำ

ค่า RSS ใช้ในการวัดปัจจัยในการสร้างผลึกนิ่วชนิดต่าง ๆ

ContentBlockDailyPortion

Discovery now the ideal tool to calculate the perfect portion for your pet.

Calculate
น้ำหนักสุนัขผอมผอมปกติปกติน้ำหนักเกินน้ำหนักเกิน
ผสมอาหารเม็ดและอาหารเปียกอาหารเปียกผสมอาหารเม็ดและอาหารเปียกอาหารเปียกผสมอาหารเม็ดและอาหารเปียกอาหารเปียก
228 ก. + 1/4 กระป๋อง1/2 กระป๋อง21 ก. + 1/4 กระป๋อง1/2 กระป๋อง15 ก. + 1/4 กระป๋อง1/2 กระป๋อง
464 ก. + 1/4 กระป๋อง3/4 กระป๋อง54 ก. + 1/4 กระป๋อง3/4 กระป๋อง43 ก. + 1/4 กระป๋อง3/4 กระป๋อง
670 ก. + 1/2 กระป๋อง1 + 1/4 กระป๋อง55 ก. + 1/2 กระป๋อง1 กระป๋อง41 ก. + 1/2 กระป๋อง1 กระป๋อง
8100 ก. + 1/2 กระป๋อง1 + 1/2 กระป๋อง82 ก. + 1/2 กระป๋อง1 + 1/4 กระป๋อง63 ก. + 1/2 กระป๋อง1 กระป๋อง
10128 ก. + 1/2 กระป๋อง1 + 3/4 กระป๋อง106 ก. + 1/2 กระป๋อง1 + 1/2 กระป๋อง84 ก. + 1/2 กระป๋อง1 + 1/4 กระป๋อง
15139 ก. + 1 กระป๋อง1 + 1/4 กระป๋อง109 ก. + 1 กระป๋อง2 กระป๋อง80 ก. + 1 กระป๋อง1 + 3/4 กระป๋อง
20198 ก. + 1 กระป๋อง1 + 3/4 กระป๋อง161 ก. + 1 กระป๋อง2 + 1/2 กระป๋อง125 ก. + 1 กระป๋อง2 + 1/4 กระป๋อง
25254 ก. + 1 กระป๋อง3 + 1/2 กระป๋อง210 ก. + 1 กระป๋อง3 กระป๋อง167 ก. + 1 กระป๋อง2 + 1/2 กระป๋อง
30306 ก. + 1 กระป๋อง3 + 3/4 กระป๋อง257 ก. + 1 กระป๋อง3 + 1/2 กระป๋อง207 ก. + 1 กระป๋อง3 กระป๋อง
40406 ก. + 1 กระป๋อง4 + 3/4 กระป๋อง344 ก. + 1 กระป๋อง4 + 1/4 กระป๋อง283 ก. + 1 กระป๋อง3 + 3/4 กระป๋อง
50499 ก. + 1 กระป๋อง5 + 3/4 กระป๋อง426 ก. + 1 กระป๋อง5 กระป๋อง354 ก. + 1 กระป๋อง4 + 1/4 กระป๋อง
60588 ก. + 1 กระป๋อง6 + 1/2 กระป๋อง504 ก. + 1 กระป๋อง5 + 3/4 กระป๋อง421 ก. + 1 กระป๋อง5 กระป๋อง
70673 ก.+ 1 กระป๋อง7 + 1/4 กระป๋อง579 ก. + 1 กระป๋อง6 + 1/2 กระป๋อง486 ก. + 1 กระป๋อง5 + 1/2 กระป๋อง
80755 ก.+ 1 กระป๋อง8 กระป๋อง652 ก. + 1 กระป๋อง7 กระป๋อง548 ก. + 1 กระป๋อง6 + 1/4 กระป๋อง
VHN-URINARY-URINARY SO DOG LOAF CAN 400-CAN PACKSHOT

คำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้

ช่องทางการติดต่อเรา

ติดต่อเรา