โรคฉี่หนูในสุนัข

20/9/2561
โรคฉี่หนูเป็นโรคติดเชื้อจากสัตว์สู่คนที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียซึ่งมีหนูเป็นตัวแพร่กระจายและมักแพร่กระจายผ่านทางน้ำที่มีการปนเปื้อน ซึ่งถือเป็นสภาวะที่ร้ายแรงมากและมักเป็นอันตรายถึงชีวิตสำหรับสุนัข
Young Dachshund standing on an examination table in a vets office.

โรคฉี่หนูคืออะไร

โรคฉี่หนูเป็นการติดเชื้อแบคทีเรียจากสัตว์สู่คนซึ่งมีหนูเป็นตัวแพร่กระจายและมักแพร่กระจายผ่านทางน้ำที่มีการปนเปื้อน ซึ่งถือเป็นสภาวะที่ร้ายแรงมากและมักเป็นอันตรายถึงชีวิตสำหรับสุนัข

โรคฉี่หนูมีอาการอย่างไร

อาการทางคลินิกมีตั้งแต่การติดเชื้ออ่อนๆ แบบไม่แสดงอาการจนถึงอวัยวะหลายส่วนล้มเหลวและเสียชีวิต ในความเป็นจริงนั้นไตวายเฉียบพลันเป็นอาการที่พบบ่อยที่สุดสำหรับโรคฉี่หนูในสุนัขในช่วงหลายปีที่ผ่านมา สุนัขที่ติดเชื้อโรคฉี่หนูอาจแสดงอาการทางคลินิกดังต่อไปนี้

  • มีไข้และป่าว
  • ปวดกล้ามเนื้อและไม่อยากเคลื่อนไหว
  • อ่อนแอ
  • เซื่องซึม
  • เบื่ออาหาร
  • อาเจียน
  • ท้องเสีย
  • ไอ
  • มีน้ำมูก

โรคฉี่หนูเกิดจากอะไร

โรคไข้ฉี่หนูเกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่มาจากปัสสาวะของหนูซึ่งสามารถเข้าสู่ร่างกายของคนและสัตว์บางชนิด ซึ่งรวมถึงสุนัข (โรคติดเชื้อจากสัตว์สู่คน) โดยพบมากที่สุดในสภาพแวดล้อมที่เปียกและในพื้นที่ที่เป็นแอ่งน้ำหรือโคลน ส่วนใหญ่สุนัขจะได้รับเชื้อฉี่หนูจากน้ำที่ติดเชื้อด้วยการว่ายน้ำ ดื่มน้ำ หรือเดินลุยน้ำ

ลูกสุนัขสามารถรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคฉี่หนูได้หรือไม่

โรคฉี่หนูสามารถป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีน ดังนั้น จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องนำลูกสุนัขของคุณไปรับการฉีดวัคซีนที่จำเป็นตามความเหมาะสมตามช่วงวัย

การฉีดวัคซีนจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อฉีดกระตุ้นตามวันที่กำหนด ปกติแล้วลูกสุนัขจะเริ่มโปรแกรมการฉีดวัคซีนเมื่ออายุ 6-8 สัปดาห์ ส่วนใหญ่แล้วการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้ฉี่หนูจะทำในช่วง 11 - 13 สัปดาห์ และฉีดกระตุ้นในช่วง 15 - 17 สัปดาห์

ลูกสุนัขจะถือว่าฉีดวัคซีนป้องกันโรคฉี่หนูแล้วหลังจากการฉีดวัคซีนครั้งที่สองแล้วเท่านั้น

จะรู้ได้อย่างไรว่าลูกสุนัขจำเป็นต้องฉีดวัคซีน

วัคซีนที่จัดเตรียมไว้สำหรับลูกสุนัขมีทั้งวัคซีนที่จำเป็นต้องฉีดและวัคซีนที่แนะนำให้ฉีด วัคซีนสำหรับโรคฉี่หนูเป็นหนึ่งในวัคซีนที่จำเป็นต้องฉีด ดังนั้น จะมีการฉีดให้ลูกสุนัขของคุณเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการฉีดวัคซีนที่สัตวแพทย์กำหนด

การฉีดวัคซีนจะคุ้มครองลูกสุนัขของฉันจากโรคไข้ฉี่หนูตลอดไปหรือไม่

สำหรับโรคบางชนิดซึ่งรวมถึงโรคฉี่หนู มีตัวแบคทีเรียหลายสายพันธุ์ที่เกี่ยวข้องกับโรคนี้ การฉีดวัคซีนจะป้องกันแบคทีเรียสายพันธุ์ที่สำคัญที่สุดส่วนหนึ่ง แต่ไม่ได้ป้องกันแบคทีเรียก่อโรคทั้งหมด

เมื่อฉีดวัคซีนแล้ว ลูกสุนัขอาจยังเป็นโรคได้หากสัมผัสเชื้อโรคสายพันธุ์อื่นซึ่งวัคซีนไม่มีคุ้มครอง ควรนำลูกสุนัขไปรับการฉีดวัคซีนกระตุ้นประจำปีเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะได้รับภูมิคุ้มกันเชื้อโรคสายพันธุ์ใหม่ที่แพร่ระบาด

จะทำอย่างไรถ้ารู้สึกว่าลูกสุนัขกำลังมีปัญหา

หากลูกสุนัขของคุณเริ่มแสดงอาการของโรคฉี่หนู คุณควรปรึกษาสัตวแพทย์ทันที เนื่องจากไวรัสชนิดนี้เป็นไวรัสที่ติดเชื้อจากสัตว์สู่คน ซึ่งหมายความว่าสามารถถ่ายทอดระหว่างสายพันธุ์ทั้งคนและสัตว์อื่นๆ และควรจัดการกับคนหรือสัตว์ที่สงสัยว่ากำลังเป็นโรคฉี่หนูอย่างระมัดระวัง แนะนำให้สวมถุงมือป้องกันตลอดเวลา

สัตวแพทย์จะต้องการทราบประวัติสุขภาพและรูปแบบการดำรงชีวิตของลูกสุนัขของคุณโดยละเอียด และจะทำการทดสอบหลายอย่าง ซึ่งรวมถึงการตรวจจำนวนเม็ดเลือด การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด และการตรวจปัสสาวะ เพื่อดูว่าลูกสุนัขของคุณติดเชื้อโรคฉี่หนูหรือไม่ เพื่อแนะนำขั้นตอนการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุด

ไม่ว่าคุณจะคิดว่าสุนัขของคุณจะมีโอกาสสัมผัสเชื้อโรคชนิดต่างๆมากน้อยแค่ไหน คุณต้องแน่ใจเสมอว่าพวกเขาได้รับการฉีดวัคซีนที่จำเป็นครบถ้วน และคุณควรปรึกษาสัตวแพทย์เกี่ยวกับรูปแบบการใช้ชีวิตของสุนัขเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาได้รับวัคซีนตามที่แนะนำ

Back to Top

ค้นหาสัตวแพทย์

หากคุณมีข้อกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของสุนัข ควรปรึกษาสัตวแพทย์เพื่อรับคำแนะนำแบบมืออาชีพ

ค้นหาพื้นที่ใกล้ฉัน
ภาพขาวดำของสุนัขโตเต็มวัยพันธุ์แจ็ค รัสเซลล์ เทอร์เรีย ยืนอยู่บนพื้นหลังสีขาว

โภชนาการตามความต้องการเฉพาะที่เหมาะสำหรับลูกสุนัขของคุณ

สูตรอาหารที่หลากหลายที่ช่วยสร้างเกราะป้องกันตามธรรมชาติให้กับลูกสุนัข การเจริญเติบโตที่แข็งแรง และพัฒนาระบบทางเดินอาหาร

ผลิตภัณฑ์สำหรับลูกสุนัข
Content Block With Text And Image 1