พาร์โวไวรัสในสุนัข

2/10/2561
พาร์โวไวรัสในสุนัขเป็นโรคติดต่อที่มีการแพร่กระจายสูง ไวรัสชนิดนี้ทำให้กระเพาะอาหารและลำไส้เล็กอักเสบรุนแรง และอาจเกิดภาวะเลือดออกแทรกซ้อนได้ด้วย ซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตและเป็นโรคที่ส่งผลกระทบต่อประชากรลูกสุนัขในสหราชอาณาจักรอย่างต่อเนื่อง
Puppy Jack Russell sitting on an examination table in a vets office.

พาร์โวไวรัสในสุนัขคืออะไร

พาร์โวไวรัสในสุนัขมีการแพร่กระจายสูง และเกิดจากไวรัสที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อมอย่างมากซึ่งพบได้ในสิ่งแวดล้อมภายนอก ไวรัสชนิดนี้ทำให้กระเพาะอาหารและลำไส้เล็กอักเสบรุนแรง และอาจเกิดภาวะเลือดออกแทรกซ้อนได้ด้วย

หากสุนัขตัวเมียติดเชื้อไวรัสนี้ในระหว่างตั้งครรภ์ ไวรัสจะส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของตัวอ่อนในครรภ์ ไวรัสชนิดนี้ไม่สามารถเพิ่มจำนวนด้วยตัวเองได้ ดังนั้นจึงต้องใช้เซลล์อื่นช่วยในการเพิ่มจำนวน สำหรับลูกสุนัข พาร์โวไวรัสในสุนัขจะแฝงตัวอยู่ในเซลล์ของระบบทางเดินอาหาร เพราะไวรัสจะสามารถแบ่งตัวได้ในอัตราที่รวดเร็ว

พาร์โวไวรัสในสุนัขอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตและเป็นโรคที่ส่งผลกระทบต่อประชากรลูกสุนัขอย่างต่อเนื่อง

อาการของพาร์โวไวรัสในสุนัขมีอะไรบ้าง

ลูกสุนัขหรือสุนัขที่ติดเชื้อพาร์โวไวรัสในสุนัขจะแสดงอาการต่างๆ ออกมา คุณควรเฝ้าระวังอาการเหล่านี้

  • มีไข้
  • เซื่องซึม
  • ท้องเสีย (อาจมีเลือดปน)
  • อาเจียน
  • มีภาวะขาดน้ำ
  • น้ำหนักลดอย่างรุนแรง

พาร์โวไวรัสในสุนัขเกิดจากอะไร

สุนัขที่ติดเชื้อพาร์โวไวรัสในสุนัขจะขับเชื้อตัวนี้ออกมาทางอุจจาระจำนวนมาก โดยอุจจาระ 1 กรัมอาจมีปริมาณเชื้อมากถึง 1 ล้านโดส ซึ่งเพียงพอที่จะทำให้สัตว์ 1 ล้านตัวติดเชื้อได้ภายใต้สภาวะที่ทำการทดลอง

เชื้อไวรัสชนิดนี้สามารถส่งผ่านได้ทางมนุษย์ สัตว์ หรือสิ่งของที่สัมผัสกับอุจจาระของสัตว์ที่ติดเชื้อ

ตัวเชื้อโรคชนิดนี้กำจัดออกจากสิ่งแวดล้อมภายนอก เช่น คอกสุนัขหรือฟาร์มเพาะพันธุ์ลูกสุนัข ได้ยากมาก ในบางสภาวะ การติดเชื้ออาจคงอยู่นานหลายเดือนหรืออาจมากกว่าหนึ่งปีด้วยซ้ำ

ลูกสุนัขสามารถรับการฉีดวัคซีนป้องกันพาร์โวไวรัสในสุนัขได้หรือไม่

พาร์โวไวรัสในสุนัขสามารถป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีน ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องนำลูกสุนัขของคุณไปรับการฉีดวัคซีนที่จำเป็นตามความเหมาะสมของวัย

การฉีดวัคซีนจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อฉีดกระตุ้นตามวันที่กำหนด ลูกสุนัขมักจะเริ่มโปรแกรมฉีดวัคซีนเมื่ออายุ 6-8 สัปดาห์ โดยจะมีการฉีดวัคซีนป้องกันพาร์โวไวรัสเมื่ออยู่ในช่วงอายุระหว่างเจ็ดถึงเก้าสัปดาห์

จะรู้ได้อย่างไรว่าควรนำลูกสุนัขไปฉีดวัคซีน

วัคซีนบางตัวเป็นวัคซีนที่จำเป็นต้องฉีด ในขณะที่วัคซีนบางตัวเป็นวัคซีนที่แนะนำให้ฉีดเท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิตและสภาพแวดล้อมที่ลูกสุนัขอยู่ วัคซีนป้องกันพาร์โวไวรัสในสุนัขเป็นวัคซีนที่จำเป็นต้องฉีด ดังนั้น ลูกสุนัขของคุณจะได้รับการฉีดวัคซีนตัวนี้ตามแผนที่กำหนด ลูกสุนัขของคุณไม่ควรออกไปเล่นกับสุนัขอื่นนอกบ้านอย่างน้อยสองสัปดาห์หลังจากการฉีดวัคซีนเข็มสุดท้าย

การฉีดวัคซีนจะปกป้องลูกสุนัขจากพาร์โวไวรัสในสุนัขได้ตลอดไปหรือไม่

ไวรัสต่างๆ กลายพันธุ์ได้ ไวรัสบางตัวเปลี่ยนแปลงได้มาก บางตัวปานกลาง บางตัวแทบจะไม่เปลี่ยนเลย

พาร์โวไวรัสในสุนัขเป็นไวรัสที่ไม่กลายพันธุ์ หมายความว่าวัคซีนที่ใช้จะยังคงเหมือนเดิมและไม่จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยน

ไวรัสตัวนี้มีวิวัฒนาการมาตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ถูกค้นพบในช่วงทศวรรษที่ 1970 อย่างไรก็ตาม วิวัฒนาการที่ว่านี้แสดงให้เห็นในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเล็กน้อยบนพื้นผิวของไวรัส (ซึ่งเป็นบริเวณที่ระบบภูมิคุ้มกัน เช่น สารภูมิต้านทานต่างๆ จะทำงาน) โดยจะไม่มีผลกระทบต่อการป้องกันด้วยการฉีดวัคซีน ซึ่งหมายความว่าเมื่อได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว สัตว์ของคุณจะได้รับการปกป้องจากการกลายพันธุ์ทั้งหมดของไวรัส

จะป้องกันลูกสุนัขจากการติดเชื้อพาร์โวไวรัสในสุนัขได้อย่างไรอีกบ้าง

พาร์โวไวรัสในสุนัขสามารถต้านทานต่อสภาพแวดล้อมภายนอกได้สูง ฟาร์มผสมพันธุ์นับว่ามีสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งหมายความว่าลูกสุนัขควรจะได้รับวัคซีนเบื้องต้นในขณะที่ยังอยู่ในฟาร์ม วิธีนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้พาร์โวไวรัสในสุนัขแพร่กระจายสู่ลูกสุนัขในครอกเดียวกัน

เช่นเดียวกับศูนย์พักพิงสุนัข ซึ่งมีสุนัขแปลกหน้าจำนวนมากมาอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกัน เพื่อต่อสู้กับการแพร่ระบาดที่อาจเกิดขึ้นได้ ศูนย์พักพิงสุนัขจึงนำมาตรการด้านสุขอนามัยที่เข้มงวดต่างๆ มาใช้ ได้แก่

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอาคารได้รับการออกแบบอย่างถูกต้อง รวมถึง
  • นำหลักการไหลไปข้างหน้ามาใช้ หมายความว่ามีการใช้วงจรแบบทางเดียว ตั้งแต่พื้นที่ของสัตว์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดไปจนถึงพื้นที่ของสัตว์ที่มีความเสี่ยงต่ำสุด
  • วัสดุของที่พักพิงทนทาน, น้ำซึมผ่านไม่ได้ (พื้นไม่ลื่น), เรียบ, หุ้มด้วยฉนวน, ง่ายต่อการถอดและทำความสะอาด
  • มีพื้นที่เป็นสัดส่วน นั่นคือแยกพื้นที่เฉพาะสำหรับแม่และลูกสุนัข สำหรับกักกัน และสำหรับการรักษาพยาบาล

นอกจากนี้ ควรที่จะมีกฎระเบียบเพื่อให้มีการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคอย่างเพียงพอ

จะทำอย่างไรถ้ารู้สึกว่าลูกสุนัขกำลังมีปัญหา

หากลูกสุนัขของคุณเริ่มแสดงอาการติดเชื้อพาร์โวไวรัสในสุนัข คุณควรปรึกษาสัตวแพทย์ทันที สัตวแพทย์จะทำการตรวจร่างกาย ทดสอบทางชีวเคมีและวิเคราะห์ปัสสาวะเพื่อวินิจฉัยว่าลูกสุนัขของคุณติดเชื้อหรือไม่ และจะแนะนำแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

อย่ากลัวที่จะสอบถามกับทางผู้ผสมพันธุ์สัตว์ว่าพวกเขามีมาตรการป้องกันอะไรบ้าง ก่อนที่จะไปรับลูกสุนัขมาอยู่ด้วย ถ้าคุณมีคำถามเกี่ยวกับพาร์โวไวรัส ให้พูดคุยกับสัตวแพทย์ซึ่งเป็นผู้ที่จะสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรค การป้องกัน และการรักษาพยาบาลได้

Back to Top

ค้นหาสัตวแพทย์

หากคุณมีข้อกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของสุนัข ควรปรึกษาสัตวแพทย์เพื่อรับคำแนะนำแบบมืออาชีพ

ค้นหาพื้นที่ใกล้ฉัน
Content Block With Text And Image 2

โภชนาการตามความต้องการเฉพาะที่เหมาะสำหรับลูกสุนัขของคุณ

สูตรอาหารที่หลากหลายที่ช่วยสร้างเกราะป้องกันตามธรรมชาติให้กับลูกสุนัข การเจริญเติบโตที่แข็งแรง และพัฒนาระบบทางเดินอาหาร

ผลิตภัณฑ์สำหรับลูกสุนัข
Content Block With Text And Image 1