Black Labrador Retriever puppy eating from a red bowl

การให้อาหารลูกสุนัขและโภชนาการ

ลูกสุนัขเติบโตอย่างรวดเร็ว หากระบบย่อยอาหารและระบบภูมิคุ้มกันพัฒนาไปอย่างช้าๆ จึงต้องการสารอาหารเฉพาะที่เหมาะสมและแตกต่างจากสุนัขโตเต็มวัย การดูแลให้ลูกสุนัขได้รับอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนในปริมาณที่เหมาะสมตามความต้องการเฉพาะตัวเป็นเรื่องสำคัญเพื่อช่วยเสริมสร้างพัฒนาการและสุขภาพที่ดี และเป็นพื้นฐานที่ดีต่ออนาคต

ทำไมอาหารสำหรับลูกสุนัขจึงมีความสำคัญ

ลูกสุนัขต้องผ่านการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่รวดเร็วมาก อาหารมีบทบาทสำคัญในการช่วยส่งเสริมเรื่องนี้และมีอิทธิพลสำคัญต่อระดับความแข็งแรงและสุขภาพที่ดีต่อลูกสุนัขเช่นเดียวกับสุนัขโตเต็มวัย

English Cocker Spaniel puppy eating from a stainless steel bowl

ความต้องการสารอาหารของลูกสุนัขเปลี่ยนแปลงอย่างไร

อาหารสำหรับลูกสุนัขต้องเปลี่ยนแปลงตามการเติบโตสู่ช่วงโตเต็มวัย ซึ่งสายพันธุ์แตกต่างกันก็มีช่วงเวลานี้แตกต่างกัน เพื่อให้ลูกสุนัขได้รับสารอาหารเหมาะสมตลอดช่วงเวลาเจริญเติบโตนี้ ลูกสุนัขควรกินอาหารสูตรสำหรับลูกสุนัขเท่านั้นจนกว่าจะโตเต็มวัย

วัยหนึ่งเดือน

ในวัยหนึ่งเดือน ลูกสุนัขเริ่มค่อยๆ หย่านมแม่และเปลี่ยนไปกินอาหารแข็ง ลูกสุนัขต้องการสารอาหารที่เสริมสร้างภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติและเพิ่มจำนวนแบคทีเรียดีในลำไส้ เพื่อดูแลระบบทางเดินอาหารที่เปราะบาง

Puppy lying on a blanket next to mother

2 - 4 เดือน

ในช่วงวัยนี้ อาหารที่ต้องการต้องช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของโครงสร้างกระดูกของลูกสุนัขโดยมีปริมาณแคลเซียม ฟอสฟอรัส และวิตามินดีที่กำหนดอย่างละเอียด

Jack Russell Terrier puppy eating from a stainless steel bowl outdoors

4 - 7 เดือน

ในวัยนี้ ลูกสุนัขกำลังเริ่มสร้างน้ำหนักตัวตามวัยและต้องการโปรตีนคุณภาพสูงที่ย่อยง่ายปริมาณมาก

Welsh Cardigan Corgi puppy eating from a red bowl

10 เดือนจนถึงช่วงโตเต็มวัย

เมื่อลูกสุนัขใกล้จะโตเต็มวัย ลูกสุนัขยังต้องการสารอาหารพิเศษที่ช่วยเสริมสร้างข้อต่อ โดยเฉพาะสายพันธุ์ใหญ่เนื่องจากกล้ามเนื้อของสุนัขจะเพิ่มแรงกดดันบนโครงกระดูกของสุนัข

Husky puppy standing in a kitchen eating from a bowl

When does your puppy become an adult dog?

พันธุ์จิ๋ว พันธุ์เล็ก พันธุ์ขนาดกลาง พันธุ์ใหญ่ พันธุ์ยักษ์
น้ำหนักเฉลี่ยเมื่อโตเต็มวัย
ไม่เกิน 4 กก.
ไม่เกิน 10 กก. 11 - 25 กก.
26 - 44 กก. 45 กก. ขึ้นไป
ช่วงเวลาเจริญเติบโต (แรกเกิดถึงโตเต็มวัย) 8/10 เดือน
8/10 เดือน 12 เดือน 15 เดือน 18/24 เดือน

โรยัล คานิน ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อความเหมาะสมของโภชนาการลูกสุนัข

เราเชี่ยวชาญในโภชนาการเพื่อสุขภาพ เพราะอาหารลูกสุนัขไม่ได้เป็นเพียงแค่การให้พลังงานเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างและรักษาเซลล์ของร่างกาย ช่วยป้องกันโรค และปกป้องระบบทางเดินอาหาร ข้อต่อ และปัญหาที่มักเกิดตามอายุ

กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับลูกสุนัข

อาหารสำหรับลูกสุนัขของโรยัล คานิน ช่วยให้ลูกสุนัขเจริญเติบโตโดยให้สารอาหารทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับลูกสุนัขในช่วงปีแรกของชีวิต

ฉันควรให้อาหารลูกสุนัขปริมาณเท่าไหร่

ลูกสุนัขมีความต้องการทางโภชนาการที่แตกต่างกันตามสายพันธุ์และขนาดเมื่อโตเต็มวัย ขอให้สัตวแพทย์ประเมินน้ำหนักเมื่อลูกสุนัขของคุณโตเต็มวัย จากนั้น คุณจะสามารถเลือกอาหารที่เหมาะสมสำหรับลูกสุนัขและตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณให้อาหารลูกสุนัขในปริมาณที่เหมาะสม

ขนาดตัวของสุนัขแบ่งได้เป็น 5 ขนาดแตกต่างกันดังนี้
 • พันธุ์จิ๋ว - สุนัขน้ำหนักโตเต็มวัยไม่เกิน 4 กก.
 • พันธุ์เล็ก – สุนัขน้ำหนักโตเต็มวัยไม่เกิน 10 กก.
 • พันธุ์ขนาดกลาง – สุนัขน้ำหนักโตเต็มวัยระหว่าง 11-25 กก.
 • พันธุ์ใหญ่ - สุนัขน้ำหนักโตเต็มวัยระหว่าง 26-44 กก.
 • พันธุ์ยักษ์ - สุนัขน้ำหนักโตเต็มวัยมากกว่า 45 กก.

สุนัขแต่ละสายพันธุ์มีขนาดตัวและความต้องการแตกต่างกันในขณะที่ยังเป็นลูกสุนัข ตัวอย่างเช่น
 • พันธุ์จิ๋วและพันธุ์เล็ก มีขากรรไกรที่อ่อนแอกว่าและฟันเล็กกว่า จึงต้องการอาหารที่มีขนาดและเนื้อสัมผัสที่เหมาะสม
 • พันธุ์ขนาดกลาง มีแนวโน้มไม่ชอบอยู่นิ่งและชอบอยู่นอกบ้าน จึงต้องการพลังงานจำนวนมากและอาหารที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติ
 • พันธุ์ใหญ่และพันธุ์ยักษ์ เติบโตช้าและต้องการพลังงานต่อน้ำหนักตัวหนึ่งกิโลกรัมน้อยกว่าพันธุ์เล็ก

ลูกสุนัขอาจได้รับสารอาหารไม่เหมาะสม หากไม่คำนึงถึงขนาดสายพันธุ์สุนัข การให้อาหารน้อยเกินไปอาจทำให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น ภาวะขาดสารอาหาร หรือการเจริญเติบโตไม่เต็มที่ ขณะเดียวกัน การให้อาหารมากเกินไปอาจทำให้ลูกสุนัขมีน้ำหนักเกิน ซึ่งส่งผลต่อกระดูกและไขข้อ หายใจลำบาก และอื่นๆ อีกมาก

ลูกสุนัขไม่รู้ว่าควรจะกินอาหารปริมาณเท่าใด ดังนั้นคุณต้องควบคุมสัดส่วนอาหารให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้ลูกสุนัขอ้วนเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสุนัขสายพันธุ์ใหญ่ การให้อาหารมากเกินไปจะทำให้ลูกสุนัขเติบโตเร็วเกินไปและทำให้เกิดปัญหาด้านกระดูกได้
ดูสัดส่วนอาหารที่แนะนำข้างซองบรรจุและชั่งน้ำหนักอาหารแต่ละมื้ออย่างละเอียด โปรดทราบว่าปริมาณที่ระบุโดยทั่วไปแล้วเป็นปริมาณอาหารที่แนะนำรายวัน ดังนั้น คุณจะต้องแบ่งอาหารตามปริมาณนี้ออกเป็นมื้อๆ ระหว่างวันของลูกสุนัข ขนมที่คุณให้แก่ลูกสุนัขต้องนับรวมอยู่ในปริมาณอาหารประจำวันด้วย เพราะการให้รางวัลเป็นขนมในปริมาณมากอาจหมายถึงการให้อาหารมากเกินไป

การกำหนดตารางเวลาการให้อาหารลูกสุนัขอย่างเหมาะสม

ลูกสุนัขมีกระเพาะขนาดเล็กและระบบย่อยอาหารยังไม่พัฒนาเต็มที่ จึงไม่สามารถตอบสนองได้ดีเมื่อได้รับอาหารปริมาณเกินไป เพื่อไม่ให้ลูกสุนัขต้องทุกข์ทรมาณจากอาการผิดปกติ เช่น ท้องเสีย ขอแนะนำให้แบ่งอาหารออกเป็นมื้อย่อยๆ ระหว่างวันตามปริมาณที่เหมาะสม

Dachshund puppy in black and white

สายพันธุ์จิ๋วหรือสายพันธุ์เล็ก

ไม่เกิน 4 เดือน ให้อาหาร 3 มื้อต่อวัน

4-10 เดือน ให้อาหาร 2 มื้อต่อวัน

โตเต็มวัย ให้อาหาร 1-2 มื้อต่อวัน

English Setter puppy sitting black and white

พันธุ์ขนาดกลาง

ไม่เกิน 6 เดือน ให้อาหาร 3 มื้อต่อวัน

6-12 เดือน ให้อาหาร 2 มื้อต่อวัน

โตเต็มวัย ให้อาหาร 1-2 มื้อต่อวัน

German Shepherd puppy black and white

พันธุ์ใหญ่หรือพันธุ์ยักษ์

ไม่เกิน 6 เดือน ให้อาหาร 3 มื้อต่อวัน

6-15 เดือน ให้อาหาร 2 มื้อต่อวัน

โตเต็มวัย ให้อาหาร 1 หรือ 2 มื้อต่อวัน

การเปลี่ยนแปลงตารางเวลาการให้อาหารลูกสุนัข

ในช่วงเวลาเริ่มแรกที่ลูกสุนัขหย่านม ลูกสุนัขจะต้องการอาหารสี่มื้อต่อวันตั้งแต่ช่วงเช้าถึงเย็น เมื่อถึงเวลาโตเต็มวัย สุนัขจะสามารถกินอาหารหนึ่งหรือสองมื้อต่อวัน
สุนัขพันธุ์เล็กกว่าจะเข้าสู่ช่วงโตเต็มวัยเร็วกว่าสุนัขพันธุ์ใหญ่ ดังนั้นจึงลดจำนวนมื้ออาหารได้เร็วกว่า ด้านล่างนี้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับขนาดตัวโดยประมาณเมื่อโตเต็มวัยของลูกสุนัข แต่ควรสอบถามสัตวแพทย์ร่วมด้วยเพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับตารางเวลาการให้อาหารลูกสุนัขของคุณ

Akita puppy sitting indoors on a wooden floor next to a stainless steel bowl

ลูกสุนัขชอบกิจวัตรประจำวันที่แน่นอน และไม่ชอบให้มีความหลากหลายในอาหารเช่นที่คนชอบ เราต้องช่วยให้ลูกสุนัขรู้สึกมั่นคงปลอดภัยและไม่มีการระคายเคืองระบบย่อยอาหารโดยให้อาหารชนิดเดิม ในเวลาเดิม สถานที่เดิม และใช้ชามใส่อาหารใบเดิม

การให้อาหารแบบผสมแก่ลูกสุนัขคืออะไร

การให้อาหารแบบผสมหมายถึงการให้อาหารลูกสุนัขด้วยอาหารเปียกร่วมกับอาหารเม็ด โดยอาจเป็นการให้ในมื้อเดียวกันหรือให้แยกกันคนละมื้ออาหาร แต่ไม่ใช่ใส่ในชามอาหารเดียวกัน วิธีให้ทั้งสองรูปแบบนี้ให้ประโยชน์สำคัญเนื่องจากในอาหารเปียกมีปริมาณน้ำสูงและน่ากินสำหรับลูกสุนัขช่างเลือก ในขณะที่อาหารเม็ดช่วยชะลอการกินอาหารของลูกสุนัขที่รีบกิน

ข้อดีของการให้อาหารแบบผสมแก่ลูกสุนัข

รักษาระดับน้ำในร่างกาย

อาหารเม็ดมีปริมาณความชื้นอยู่ที่ 8% ขณะที่ในอาหารเปียกมีปริมาณความชื้นอยู่ที่ 75% เป็นอย่างน้อย

ให้รสชาติที่อร่อย

อาหารสูตรเปียกของเราได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อดึงดูดใจลูกสุนัขตัวน้อยที่เอาใจยาก

ช่วยควบคุมน้ำหนัก

อาหารเปียกมีความชื้นหรือน้ำในปริมาณมาก นั่นหมายความว่าคุณสามารถให้อาหารเปียกในปริมาณมากขึ้นโดยมีพลังงานในอาหารเท่าเดิม

ฉันควรเริ่มให้อาหารแบบผสมเมื่อใด

ลูกสุนัขเริ่มกินอาหารแบบผสมได้ทุกเวลา แต่การให้ลูกสุนัขได้มีโอกาสลองกินอาหารที่หลากหลายในช่วงอายุน้อยจะช่วยลดพฤติกรรมเลือกกินในช่วงโตเต็มวัยได้ ระบบทางเดินอาหารของสุนัขต้องอาศัยการทำความคุ้นเคยกับอาหารหลายรูปแบบและหลายชนิด ดังนั้น เมื่อเริ่มให้อาหารแบบผสม ต้องค่อยๆ เปลี่ยนสัดส่วนผสมอาหารใหม่กับอาหารเก่าอย่างช้าๆ

อ่านเพิ่มเติม
Golden Retriever puppy standing indoors next to a stainless steel feeding bowl

พฤติกรรมการให้อาหารที่ดีเพื่อลูกสุนัขของคุณ

การให้อาหารลูกสุนัขอาจทำให้เกิดความเครียดได้ โดยเฉพาะเมื่อเกิดปัญหาอย่างเช่น ลูกสุนัขปฏิเสธที่จะกินอาหารหรือกินอาหารเร็วเกินไป ในที่นี้เป็นพฤติกรรมที่ดีบางประการที่ช่วยให้ลูกสุนัขเกิดความเชื่อมโยงในทางบวกกับช่วงเวลาการกินอาหารและได้รับสารอาหารตามที่ต้องการ

ควบคุมสัดส่วนอาหารอย่างเหมาะสม

ตรวจสอบคำแนะนำเรื่องอาหารได้จากข้อความข้างถุงบรรจุอาหารและดูแลสัดส่วนอาหารแต่ละมื้ออย่างละเอียด เพื่อหลีกเลี่ยงการให้อาหารลูกสุนัขมากเกินไป โปรดทราบว่าปริมาณที่แนะนำนั้นเป็นปริมาณต่อวัน ไม่ใช่ต่อมื้ออาหาร

หลีกเลี่ยงอาหารคน

สุนัขต้องการสารอาหารที่จำเป็นแตกต่างจากคน และอาหารที่ดีต่อคนอาจทำให้สุนัขปวดท้องรุนแรงได้ อีกทั้งการป้อนหรือการให้อาหารคนแก่ลูกสุนัขยังทำให้เกิดพฤติกรรมการกินที่ไม่ดีด้วย

ข้อควรระวังเมื่อให้ขนม

ขนมต้องเป็นส่วนหนึ่งในปริมาณอาหารที่แนะนำต่อวันโดยรวมของลูกสุนัขเพื่อไม่เป็นการให้ขนมมากเกินไป จำกัดปริมาณที่ให้และให้เฉพาะในเวลาที่เหมาะสมหลังจากลูกสุนัขได้เรียนรู้บางอย่างที่ดีเท่านั้น

จำกัดกิจกรรมก่อนและหลังการให้อาหาร

เพื่อป้องกันอาการปวดท้อง พยายามไม่ให้ลูกสุนัขกระโดดหลังกินอาหารประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมง และอย่าให้อาหารทันทีหลังจากลูกสุนัขเล่นซุกซนมาก

ให้อาหารลูกสุนัขเมื่อคุณรับประทานอาหารเสร็จ

เนื่องจากสุนัขเป็นสัตว์ที่ชอบอยู่เป็นฝูง และต้องมีลำดับชั้นในฝูงที่ชัดเจน ดังนั้น คุณต้องแสดงให้ลูกสุนัขเห็นว่าคุณและครอบครัวของคุณมีสถานะเป็นผู้นำของฝูงโดยการให้อาหารลูกสุนัขต่อเมื่อคุณรับประทานอาหารเสร็จแล้วเท่านั้น

ไม่รบกวนลูกสุนัขขณะกินอาหาร

สิ่งรบกวนจะทำให้ลูกสุนัขผละออกจากชามอาหาร บริเวณวางชามอาหารของสุนัขควรเงียบสงบ ดูแลให้ลูกสุนัขมีความปลอดภัยขณะกินอาหาร แต่ไม่เข้าไปวุ่นวายด้วย เพราะอาจกระตุ้นให้ลูกสุนัขเกิดพฤติกรรมหวงของกินได้

กำหนดจังหวะการกิน

ถ้าลูกสุนัขชอบกินอาหารรวดเร็วโดยไม่ได้เคี้ยว ให้ลองใช้ชามอาหารช่วยกินช้าหรือของเล่นใส่อาหาร แม้ว่าลูกสุนัขจะมีนิสัยกินช้า ให้เก็บชามใส่อาหารหลังเวลา 15 ถึง 20 นาที เพื่อไม่ให้ลูกสุนัขมีนิสัยชอบกินอยู่เรื่อย

how to transition onto new food illustration

วิธีเปลี่ยนอาหารของลูกสุนัข

การเปลี่ยนอาหารของลูกสุนัขแบบทันทีทันใดอาจทำให้เกิดอาการปวดท้อง และสามารถส่งผลให้ลูกสุนัขไม่ไว้วางใจในอาหารนั้น ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนไปให้อาหารสูตรสำหรับสุนัขโตเต็มวัย เปลี่ยนยี่ห้ออาหาร หรือเริ่มให้อาหารแบบผสม คุณต้องช่วยให้ลูกสุนัขคุ้นเคยกับอาหารใหม่แบบค่อยเป็นค่อยไป ขอแนะนำให้คุณเปลี่ยนสัดส่วนของอาหารตลอดทั้งสัปดาห์ดังนี้
 • วันที่ 1 และ 2: อาหารเดิม 75% ผสมกับอาหารใหม่ 25%
 • วันที่ 3 และ 4: อาหารเดิม 50% ผสมกับอาหารใหม่ 50%
 • วันที่ 5 และ 6: อาหารเดิม 25% ผสมกับอาหารใหม่ 75%
 • วันที่ 7: อาหารใหม่ 100%

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการให้อาหารลูกสุนัข

ปริมาณอาหารที่ลูกสุนัขต้องการขึ้นอยู่กับขนาดตัวที่จะต้องเติบโตเป็นสุนัขโตเต็มวัย ตั้งแต่พันธุ์จิ๋ว พันธุ์เล็ก พันธุ์ขนาดกลาง พันธุ์ใหญ่ หรือพันธุ์ยักษ์ คุณควรเลือกอาหารสูตรลูกสุนัขที่เหมาะสมตามสายพันธุ์สุนัข และทำตามสัดส่วนอาหารที่แนะนำข้างถุงบรรจุด้วย

ลูกสุนัขจำเป็นต้องกินอาหารสูตรสำหรับลูกสุนัขอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเติบโตเต็มที่ สำหรับสุนัขสายพันธุ์เล็ก ช่วงเวลานี้อาจสิ้นสุดลงใน 8 เดือน แต่สำหรับสุนัขสายพันธุ์ใหญ่ ช่วงเวลานี้อาจยาวนานถึง 2 ปี สอบถามสัตวแพทย์ของคุณว่าลูกสุนัขพร้อมที่จะกินอาหารสูตรสำหรับสุนัขโตเต็มวัยแล้วหรือยัง

ลูกสุนัขเริ่มกินอาหารเม็ดได้เมื่อหย่านม ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 4 หรือ 5 สัปดาห์ แต่ในช่วงแรก ควรเติมน้ำลงไปในอาหารเม็ดด้วยเพื่อให้ลูกสุนัขที่ตัวเล็กมากสามารถกินอาหารและย่อยได้ง่ายขึ้น

อาหารหลายชนิดที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของเราหรือเราชื่นชอบ อาจเป็นพิษต่อสุนัขและลูกสุนัข ตัวอย่างเช่น กระดูกต้มสุก อาหารไขมันสูง ช็อกโกแลต กาแฟ อัลมอนด์ ถั่วแมคคาเดเมีย ผลวอลนัท หัวหอม เห็ดบางชนิด อะโวคาโด มันฝรั่งดิบ มะเขือเทศ กระเทียม ผักโขม แอปริคอต ลูกพีช เชอรี่ องุ่น ลูกเกด รูบาร์บ

อาหารทำเองอาจไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับลูกสุนัข เพราะยากที่จะทราบว่าลูกสุนัขได้รับสมดุลทางโภชนาการครบถ้วนตามที่ต้องการหรือไม่ อีกทั้งยังเน่าเสียได้รวดเร็ว มักมีค่าใช้จ่ายแพงกว่า และใช้เวลาปรุงมากกว่า อาหารสำหรับลูกสุนัขที่ผลิตอย่างมีคุณภาพดีเหมาะกับความต้องการเฉพาะของลูกสุนัข ให้ความสะดวกทั้งรูปแบบอาหารเม็ดและอาหารเปียกที่อยู่ในกระป๋องหรือซอง

การหมั่นชั่งน้ำหนักของลูกสุนัขมีประโยชน์ในการช่วยยืนยันถึงการเจริญเติบโต แต่การให้คะแนนรูปร่างช่วยให้เห็นภาพที่ชัดเจนกว่าว่าลูกสุนัขอ้วนเกินไปหรือผอมเกินไปหรือไม่ เพราะรูปร่างทั้งสองแบบนี้อาจทำให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพได้ การให้คะแนนรูปร่างจะเน้นไปที่ภาพรวมของรูปร่างลูกสุนัขเพื่อประเมินว่ามีรูปร่างที่เหมาะสมดีหรือไม่ โดยคุณสามารถขอให้สัตวแพทย์ของคุณช่วยให้คะแนนรูปร่างของลูกสุนัขได้

หากคุณเลือกอาหารคุณภาพสูงอย่างเหมาะสมซึ่งผลิตมาเพื่อรองรับความต้องการของลูกสุนัขโดยเฉพาะ ลูกสุนัขจะได้รับสารอาหารครบถ้วนตามความต้องการโดยไม่จำเป็นต้องได้รับอาหารเสริมเพิ่ม คุณอาจพูดคุยกับสัตวแพทย์เพื่อสอบถามถึงความต้องการสูตรอาหารเฉพาะของลูกสุนัขของคุณ

แม้ว่าสุนัขเป็นสัตว์กินเนื้อ แต่เมื่ออยู่ในป่า สุนัขจะกินเหยื่อที่ล่าได้จนหมด การกินเหยื่อตามสัญชาตญาณนี้มีทั้งเหยื่อที่เป็นสัตว์กินพืชและเหยื่อที่กินทั้งพืชและสัตว์เป็นอาหาร ทำให้สุนัขได้กินพืชบางอย่างไปด้วย สูตรอาหารสำหรับสุนัขของเราคำนึงถึงข้อเท็จจริงเรื่องนี้ว่าสุนัขไม่ใช่สัตว์กินเนื้อ 100%

แบบทดสอบเรื่องการให้อาหารลูกสุนัข

ทดสอบความรู้ของคุณและดูว่าคุณเรียนรู้ได้มากน้อยเพียงใดโดยตอบคำถามของเรา

Chocolate Labrador Retriever puppy in black and white on a white background Dalmatian puppy in black and white on a white background

คำถาม 1 จาก 4

คุณควรให้อาหารลูกสุนัขอายุสามเดือนบ่อยแค่ไหน

ถูกต้อง!

สำหรับทุกขนาดและทุกสายพันธุ์ ลูกสุนัขอายุสามเดือนจะต้องการอาหารที่มีปริมาณเท่ากันวันละสามมื้อ ลูกสุนัขไม่สามารถกินได้ครั้งละมากๆ ได้ ดังนั้นการให้อาหารปริมาณน้อยแต่บ่อยครั้งจึงดีต่อระบบทางเดินอาหารมากกว่า

หรือ

Puppy standing outdoors next to a feeding bowl

ผิด

สำหรับทุกขนาดและทุกสายพันธุ์ ลูกสุนัขอายุสามเดือนจะต้องการอาหารที่มีปริมาณเท่ากันวันละสามมื้อ ลูกสุนัขไม่สามารถกินได้ครั้งละมากๆ ได้ ดังนั้นการให้อาหารปริมาณน้อยแต่บ่อยครั้งจึงดีต่อระบบทางเดินอาหารมากกว่า

หรือ

Puppy standing outdoors next to a feeding bowl

คำถาม 2 จาก 4

ลูกสุนัขพันธุ์ใหญ่ควรเปลี่ยนไปกินอาหารสูตรสุนัขโตเต็มวัยเมื่อใด

ถูกต้อง!

สุนัขสายพันธุ์ใหญ่มีน้ำหนักเฉลี่ยเมื่อโตเต็มวัยอยู่ที่ 26 – 44 กก. และเข้าสู่ช่วงโตเต็มวัยเมื่ออายุ 15 เดือน หากเปลี่ยนจากอาหารสูตรลูกสุนัขไปเป็นอาหารสูตรสุนัขโตเต็มวัยก่อนหน้านั้น จะทำให้สุนัขไม่ได้รับสารอาหารที่จเป็นอย่างเหมาะสมครบถ้วน

หรือ

White Swiss Shepherd Dog puppies walking together outside

ผิด

สุนัขสายพันธุ์ใหญ่ควรเปลี่ยนไปกินอาหารสูตรสุนัขโตเต็มวัยเมื่ออายุ 15 เดือน หากเปลี่ยนเร็วเกินไปจะทำให้สุนัขไม่ได้รับสารอาหารเหมาะสมครบถ้วนตามที่ต้องการ หากเปลี่ยนช้าเกินไปจะทำให้สุนัขได้รับพลังงานและโปรตีนสูงกว่าที่ต้องการ

หรือ

White Swiss Shepherd Dog puppies walking together outside

คำถาม 3 จาก 4

ทำไมการเปลี่ยนอาหารให้ลูกสุนัขอย่างค่อยเป็นค่อยไปจึงสำคัญ

ถูกต้อง!

สุนัขมีกระเพาะอาหารที่เปราะบาง ดังนั้น การเปลี่ยนอาหารให้สุนัขต้องค่อยเป็นค่อยไปและใช้เวลาหนึ่งสัปดาห์ให้สุนัขปรับตัว เพื่อไม่ให้เกิดอาการปวดท้องและระแวงต่ออาหารนั้น

หรือ

Two Golden Retriever puppies standing together outdoors drinking from a stainless steel bowl

ผิด

สุนัขมีกระเพาะอาหารที่เปราะบาง ดังนั้น การเปลี่ยนอาหารให้สุนัขต้องค่อยเป็นค่อยไปและใช้เวลาหนึ่งสัปดาห์ให้สุนัขปรับตัว เพื่อไม่ให้เกิดอาการปวดท้องและระแวงต่ออาหารนั้น

หรือ

Two Golden Retriever puppies standing together outdoors drinking from a stainless steel bowl

คำถาม 4 จาก 4

สารอาหารรองชนิดใดที่ร่างกายขาดไม่ได้ เนื่องจากจำเป็นในการเสริมสร้างพัฒนาการที่ดีของข้อต่อ

ถูกต้อง!

โปรตีนมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเนื้อเยื่อ กล้ามเนื้อ และกระดูกของลูกสุนัขที่มีสุขภาพดี

หรือ

Golden Retriever puppy running outdoors in the grass

ผิด

โปรตีนมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเนื้อเยื่อ กล้ามเนื้อ และกระดูกของลูกสุนัขที่มีสุขภาพดี

หรือ

Golden Retriever puppy running outdoors in the grass

ขอขอบคุณที่ร่วมตอบแบบทดสอบ

คุณได้คะแนน 0/0

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้อาหารลูกสุนัขและโภชนาการ

Delete.Foundation.DeleteFoundationCore.Models.ExtendedImage?.Alt

โภชนาการสำหรับลูกสุนัขสามารถอธิบายได้

ดู
Delete.Foundation.DeleteFoundationCore.Models.ExtendedImage?.Alt

อาหารสำหรับลูกสุนัข

ดู

กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับลูกสุนัข

ค้นหาสูตรอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนเหมาะสมตามความต้องการเฉพาะของลูกสุนัข